Základní umělecká škola Frýdek-Místek svou galerií výtvarného oboru pod názvem „Jiné světy“ na přelomu měsíců května a června přiblížila nové pohledy na způsob práce a vnímání světa kolem, které otevřela distanční výuka vynucená covidem. Výstava žákovských prací byla součástí projektu Open ZUŠ, byla zpřístupněna pro veřejnost, ale prohlédla si ji také řada školních kolektivů, v nichž se našli jedinci, které inspirovala k tomu, aby se také zařadili mezi ty, kteří budou svůj výtvarný talent rozvíjet pod odborným dohledem.

Budova výtvarného oboru se po dobu výstavy změnila v galerii přetékající od přízemí až po střechu sděleními nejrůznějšími technikami od mladých výtvarníků, na nichž byla vidět snaha vidět vše v širším kontextu a souvislostech i osobní prožitek. Pak se i zdánlivě banální téma portrétu s rouškami na ústech změní v sociální sondu, ze které lze snadno odezírat pocity autorů v situaci, která změnila život celému světu.

„Důležitý je koncept, ne jedna věc a konec. Zamýšlíme se nad hlubšími významy výtvarného jazyka. Jde o to přemýšlet o sobě a hledat způsoby, jak se vyjádřit. Jak se říká to Picassovo – kdybych to uměl říct, tak bych to nemaloval,“ vysvětluje Hana Černohorská, jedna z vyučujících výtvarného oboru, který má celkem okolo tří set žáků, od přípravného studia pro předškoláky a prvňáky až po dospělé. Všichni mají k dispozici velice dobré vybavení, kde nechybí grafická dílna, keramické pece, možnosti pro sochařské odlitky, ale i počítačové a animační programy. Pedagogové vědí, že aby si udrželi pozornost mládeže, musí zachytávat trendy, stále se učit něco nového a doplňovat vzdělání. V době covidu to platilo dvojnásob. Ale učitelé si dokázali své žáky udržet i distančně.

„Linie, barva, tvar, to jsou základní komponenty, se kterými pracujeme. Všechno se snažíme dělat hodně hravou formou, takže děti odmalička pracují i ve dvojicích nebo třeba poslepu. Aby je to namotivovalo, nemohou hned nakreslit koně, ale i s jednoduchými prostředky se dají udělat efektní věci,“ vysvětluje základní principy Hana Černohorská. Od nich se dá postoupit k dalšímu rozvoji výtvarných dispozic žáků – vnímání, myšlení, vyjadřování, představivosti, estetického cítění a tvořivosti. A dostat se třeba i k novým směrům výtvarné kultury, jako je videomapping, který využívá projekce ve volném prostoru na libovolné objekty. I žáci ZUŠ si ve své budově našli příhodný šerý prostor nevábné chodby, který dokázali oživit digitální animací, prostřednictvím moderních digitálních přístrojů se dostávají i k práci s animovaným filmem.

Spolu s různými klasickými výtvarnými technikami, jako je malba, kresba, grafika, ale také prostorová tvorba a keramika získají žáci frýdecko-místecké ZUŠ ucelený přehled o výtvarném umění a velmi komplexní vzdělání, které mnozí dále rozšiřují na středních i vysokých uměleckých školách.