Ne. Tu větu, kterou primátor Petr Korč použil při sdělování hlavních cílů nové radnice po převratu, si jeho předchůdce Michal Pobucký nemohl nechat ujít. Mnoho prezentovaných tezí nového vedení vypadá navenek hezky, ale s vlastním obsahem je to horší a skutečnou blábolivou perlou, která vypadla při přílivu kavárenských řečí je tato: „…musíme hledat investory, kteří přinesou do rozpočtu města tolik potřebné finance“.

Exprimátor Michal Pobucký proto na červnovém zasedání zastupitelstva při navrhování několika vlastních bodů programu jednání navrhoval zařadit pravidelný bod „Investoři města, kteří přinesou do rozpočtu města tolik potřebné finance“, když s gustem ocitoval prohlášení primátora Petra Korče z radničního zpravodaje. „Chtěli bychom tento pravidelný bod, abychom věděli, jak se novému vedení v tomto směru daří, kolik už nalezli „investorů, kteří přinesou do rozpočtu města tolik potřebné finance“. Předpokládám, že tento bod nikdy nezabere příliš mnoho času,“ ironicky nadhodil Michal Pobucký.

Že tento bod nebyl většinově přijat, takže zařazen na jednání nebyl, nepřekvapí, a vlastně ani to, že se k onomu prohlášení raději nikdo nevyjádřil.