Na primátora Petra Korče a zastupitele města se obrací šest primářů frýdecké nemocnice s žádostí o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Chtějí se na něm vypořádat s dezinformacemi vypuštěnými vedením města, které nemocnici poškozují a komplikují všem jejím zaměstnancům výkon povolání. Autority z řad lékařů jsou připraveny k vyjasnění vzájemných postojů a stanovisek, protože současná situace, kdy se z nemocnice stalo politické téma, není pro její další fungování vůbec přínosná.

„V posledních dnech proběhlo médii několik zásadních a, bohužel, nepravdivých informací týkajících se chodu naší nemocnice a její připravenosti plnit své povinnosti zdravotnického zařízení. S těmito informacemi zásadně nesouhlasíme, protože jsou zavádějící.

Nastalá situace je pro nás, lékaře, i další zaměstnance nemocnice nepříjemná, způsobuje nám vážné komplikace při výkonu povolání. Je pro nás nepochopitelná i s ohledem na skutečnost, že dosud probíhala mezi Magistrátem města Frýdku-Místku a naší nemocnicí spolupráce s jediným cílem, zajistit pro občany našeho města co nejlepší podmínky v oblasti péče o zdraví.

S ohledem na výše uvedené žádáme proto vás, vážení zastupitelé, kterým není fungování naší nemocnice lhostejné, abyste iniciovali svolání zasedání zastupitelstva města ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. a) jednacího řádu města Frýdku-Místku a v souladu s § 92. z.č. 128/2000 Sb. O obcích, a to v co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 21 dnů od doručení této žádosti,“ praví se v žádosti, kde je navržen tento program jednání:

– vyjasnění vzájemných postojů a stanovisek mezi zástupci Magistrátu města Frýdku-Místku a Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

– seznámení s dosaženými úspěchy i s dlouhodobými strategiemi a plány, na kterých Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. pod záštitou zřizovatele dlouhodobě pracuje

– hledání řešení při odstranění následků dezinformací sdělených médiím.

Za Nemocnici ve Frýdku-Místku je pod výzvou podepsán primář interního oddělení Petr Vítek, primář chirurgického oddělení Martin Chrostek, primář ARO Vít Konopáč, primář gynekologicko-porodnického oddělení Martin Němec, primář urologického oddělení Oldřich Matys a primář neurologického oddělení Marek Böhm.