Ministerstvo vnitra obdrželo v průběhu měsíce dubna letošního roku podnět na prošetření postupu Statutárního města Frýdek-Místek při nakládání s jeho nemovitým majetkem, jmenovitě bývalým areálem hotelu Centrum. Město v této záležitosti postupovalo velmi nestandardně (psali jsme zde) a spásu nakonec pod tíhou okolností hledalo v prodeji městské společnosti Distep. Ministerstvo ale vidí předmětnou smlouvu o prodeji jako absolutně neplatnou.

„Jednání města Ministerstvo vnitra shledalo v rozporu se zákonem o obcích, neboť vyhlášený záměr majetkové dispozice neodpovídal způsobu jeho pozdější realizace. Uzavřená kupní smlouva byla v podstatných skutečnostech odchylná od původně vyhlášeného záměru. Zákon o obcích, stejně tak jako související judikatura, v takovém případě považuje předmětnou smlouvu za absolutně neplatnou. V souladu s návazně související judikaturou proto Ministerstvo vnitra předalo celou věc k posouzení příslušnému státnímu zastupitelství. O tomto postupu byl informován původní podatel i Statutární město Frýdek-Místek,“ vyplývá ze sdělení ministerstvo vnitra, které má FMSEZNAM k dispozici.

Téma na zastupitelstvu

Statutární město Frýdek-Místek tedy informováno bylo, ale radnice, která sama svou největší hodnotu viděla v transparentnosti, o zřejmě zfušovaném prodeji dosud taktně mlčela a až v průběhu zastupitelstva slíbila poskytnutí znění sdělení ostatním zastupitelům. Protože však určité informace pronikly na veřejnost prostřednictvím sociálních sítí, na začátku dnešního zasedání zastupitelstva se téma objevilo při schvalování programu jednání. O zařazení bodu, který by se této problematice věnoval, usiloval zastupitel Karel Deutscher (ČSSD), když si u náměstka primátora Radovana Hořínka (ANO) ověřil, že vše není jen v úrovni internetového šprochu. „Hotel Centrum byl na zastupitelstvu třikrát, měli jsme materiál o 200 stranách a my jsme upozorňovali na nesrovnalosti ve znaleckých posudcích i na problematiku kupní smlouvy jako takové, dokonce nám bylo řečeno, že nemluvíme k věci, takže apeluji, abychom to zařadili jako samostatný bod,“ připomínal předchozí jednání zastupitelů Karel Deutscher, ale pro jeho návrh hlasovalo jen nedostačujících 17 hlasů.

Téma se tak objevilo až v samotném závěru zasedání v diskuzi, kde se bohužel už bilo s jinými tématy a diskusními příspěvky.

„Nejedná se o rozhodnutí ministerstva vnitra, ale pouze o sdělení. To je zásadní rozdíl. Ministerstvo svůj názor vyjádřilo s tím, že objektivně může o neplatnosti kupní smlouvy rozhodnout pouze soud. Ve výpisu z katastru je jako vlastník souboru nemovitostí nadále uvedena společnost Distep. To sdělení mě mrzí, to nepopírám. Pokud bude podána žaloba, tak budeme ve sporu se státem. Bude třeba soud absolvovat a uvidíme, jak to dopadne. Soud v této věci rozhodne,“ řekl na zastupitelstvu náměstek primátora Radovan Hořínek, podle kterého ministerstvo dostatečně nepřihlédlo k textu záměru, protože záměr s modifikací výsledné smlouvy počítal.

„Pan náměstek je známý, že mívá jiné právní názory než všichni okolo. Jeho odbor je jediný, který si nenechává materiály podepsat právníky města, má tam svého, pak to taky tak dopadá. V takové prekérní situaci se město ještě nikdy neocitlo a měli bychom vědět, co budeme dělat, když bude smlouva shledána neplatnou,“ reagoval Michal Pobucký (ČSSD). „Pak se budeme bránit. Ale jak, z hlediska taktiky vedení soudu, sdělovat nebudu,“ opáčil Radovan Hořínek.

S možností, že celá záležitost dospěje až k soudu, počítá i samotné ministerstvo. „Státní zastupitelství disponuje na základě zákona v podobných situacích efektivním prostředkem eventuální nápravy v podobě možnosti podat návrh na zahájení řízení o neplatnost předmětné smlouvy z důvodu porušení zákona. O projednávané věci tedy prozatím nebylo pravomocně rozhodnuto a je třeba vyčkat na její posouzení Okresním státním zastupitelstvím ve Frýdku-Místku, respektive soudem,“ popsalo další vývoj ministerstvo vnitra.