Je smutnou realitou, že od 1. dubna není v pracovní dny ve frýdecké nemocnici zajištěna lékařská pohotovostní služba. Uprostřed týdne ovšem ředitel frýdecké nemocnice Tomáš Stejskal jednal s delegací dětských praktiků a dobrou zprávou je, že ti se budou snažit tuto službu obnovit už květnu. V rozhovoru pro FMSEZNAM dále hovoří, jak se stávajících zaměstnanců dotklo vyjádření primátora Korče o odchodech „těch kvalitních“ nebo že všechny nemocnice budou muset postupně péči o dětské pacienty měnit, protože chybí dětští doktoři, ale i děti, takže je systém dimenzovaný na Husákovy děti dnes neudržitelný.

Když to nyní vypadá, že pohotovost zachovat půjde, proč jste s praktiky nejednali dříve?

„S praktickými lékaři jednáme samozřejmě průběžně a už vloni jsme je žádali, aby nám pomohli se zajištěním ústavní pohotovostní služby. Z jejich strany ale zájem nebyl, i z objektivních důvodů, kdy v době covidové byla velmi zatížena primární péče, tedy jejich hlavní poslání. Nyní potřebujeme pomoc nejen s ústavní pohotovostní službou, která je velkým zatížením pediatrů ve všech nemocnicích, ale i s lékařskou pohotovostní službou, kterou jsme díky dvěma sloužícím pediatrům v rámci ústavní pohotovostní služby ve všední dny zajišťovali sami, o víkendech a svátcích pak s praktickými lékaři. Praktičtí lékaři jsou vstřícní, předjednali jsme s nimi podmínky pro zajištění lékařské pohotovostní služby a budou se nám snažit co nejdříve pomoci.“

Do jaké míry je jejich pomoc vymahatelná a proč se musela situace takto vyhrotit?

„V tomto ohledu jsou určité nástroje, ale systémově to vyřešeno úplně není. Není v ničím zájmu používat extrémní možnosti jako odebírání licence, aby lékařů bylo ještě méně, když máme v okrese Frýdek-Místek 38 praktiků, ve spádové oblasti jen 24, a z toho je polovina v důchodovém věku, i když ti berou nejvíce služby na pohotovosti jako nedílnou součást profese. Ideální by bylo, kdyby v řešení tohoto problému měly například pravomoci přímo zdravotní pojišťovny, které by tuto službu mohly vázat na proplácení výkonů v primární péči.“

Je vám ale vyčítáno, že si nemocnice doktory nedokáže udržet a že ti kvalitní odcházejí.

„Samozřejmě, že vyjádření primátora Korče, že za poslední roky postupně dětské oddělení většina kvalitních sester a lékařů opustila, se stávajících zaměstnanců velice dotklo a věřím, že jeho vyjádření pramení pouze z jeho neznalosti nemocnice a zdravotnictví a že v tom nemá nějaký jiný záměr. Politická prohlášení typu zachraňme a nedopusťme ničemu nepomohou. V krajských nemocnicích chybí 25 dětských lékařů, v kraji jsou dvě stovky praktiků a polovina důchodového věku. Ten deficit nás dohání všechny a do budoucna je neudržitelné zachovat ve všech nemocnicích to, co bylo dimenzováno na Husákovy děti. Škol už také není ve městě jedenáct. Jinak jestli politici nějakého pediatra v rukávu mají, ať s ním přijdou. Pokud sami mají lékařské vzdělání, tak nás mohou posílit, když budou chtít, ale praxe je dnes taková, že pediatři prostě nejsou. A když už se díváte opravdu všude, i za hranice, tak vám přijde nabídka doktora ze Slovenska za 10 tisíc euro měsíčně, a to ještě bez služeb. To by vám pak rozbilo úplně všechno.“

“Přestože je kolem toho velký rozruch, statisticky od 16 hodin odpoledne do 7 hodin do rána k nám ve všední dny v průměru přišlo 5 dětí a ve 3,5 případech nemusely být hospitalizovány a šly domů.”

Přesto všechno – nemohla být vaše personální situace lepší?

„Mladí doktoři podali demonstrativně hromadnou výpověď, protože měli obavy, že je nebude mít kdo vzdělávat, když zastupující primář z rodinných důvodů potřeboval upravit své vytížení. Ten ale nakonec se zkráceným úvazkem u nás zůstal. Podařilo se nám přivést bývalého primáře nemocnice v Novém Jičíně Miroslava Kobsu, cíleně, právě kvůli vzdělávání mladších doktorů, a další renomovanou posilou je docent Michal Hladík, kolem nichž určitě půjde vše postavit tak, jak máme v plánu. V říjnu, po plánované rekonstrukci oddělení, pak budeme schopni provádět 90 procent výkonů stejně jako dříve.“

Jak jsme na tom ale v dubnu?

„Péče o novorozence zůstává bez jakéhokoliv omezení v plném rozsahu jako dosud. Maminky se nemusí o sebe a svá narozená miminka obávat. Větší děti, které budou potřebovat operační výkony plánované, budou v nemocnici odoperovány, hospitalizovány a odléčeny. U neoperačních výkonů, minimálně v měsíci dubnu, budou muset rodiče s dítětem jet přímo do jiného zdravotnického zařízení, pokud si v průběhu dne nezajistí péči u svého pediatra a do doby, než bude u nás zajištěna dětská lékařská pohotovost. Jedná se o různé teploty, průjmy, nachlazení. S převozy do jiných zařízení v Třinci, Novém Jičíně, Ostravě, Havířově v některých případech bude počítat rychlá záchranná služba. Přestože je kolem toho velký rozruch, statisticky od 16 hodin odpoledne do 7 hodin do rána k nám ve všední dny v průměru přišlo 5 dětí a ve 3,5 případech nemusely být hospitalizovány a šly domů. Takže ty počty jsou jednotkové. Nicméně doufáme, že s pediatry budeme schopni už třeba od toho května pohotovost držet i ve všední dny. Pomůže to všem, rodičům, dětem i nemocnici.“

Lze tedy končit náš rozhovor nějak optimisticky?

„Transformace péče o dětského pacienta, i s ohledem na obecný nedostatek pediatrů, nastat musí. My jsme první, kteří to otevřeně řekli, ale změny musí nastat i u ostatních nemocnic. Do budoucna není udržitelné, aby každá nemocnice v kraji poskytovala péči pro dětské pacienty 24 hodin denně. Jsou kraje, kde dokonce všichni jezdí už jen do jedné nemocnice. Za mě je ale zrovna Nemocnice ve Frýdku-Místku dost velká na to, abychom se o zachování péče 24/7 pro dětské pacienty ze všech sil stále snažili.“