Primátor Petr Korč sice všude „postuje“, že Město Frýdek-Místek vždy podporovalo a bude dále podporovat nemocnici, jejím zaměstnancům, jichž se velmi dotkla jeho mediální vystoupení, která podle nich obsahovala nemocnici poškozující dezinformace, se však vyhýbá. Stejně jako návštěvě nemocnice a svolání zastupitelstva, k němuž vyzvali primáři nemocnice, aby „zastupitelé, kterým není osud nemocnice lhostejný“, měli dostatek informací o aktuální situaci v nemocnici.

O setkání tváří v tvář a seznámení se skutečným stavem přímo v provozu nemocnice projevily eminentní zájem vrchní sestry, které však zažily velikonoční zklamání, jež vyjádřily ve svém prohlášení, které má FMSEZNAM k dispozici.

Plné znění vyjádření vrchních sester frýdecko-místecké nemocnice:

I takto může vypadat velikonoční pomlázka
Na základě mediálních vyjádření z tiskové konference svolané primátorem města Frýdku-Místku p. Korčem reagovaly vrchní sestry opakovaným pozváním pana primátora k návštěvě a prohlídce nemocnice. Termín návštěvy byl dohodnut hned po Velikonocích.
S politováním oznamujeme, že setkání bylo ze strany pana primátora na poslední chvíli odvoláno.
Účelem setkání bylo ubezpečit pana primátora a veřejnost, že naše nemocnice není v rozkladu, ale je v dobré kondici, pozitivně se rozvíjí a modernizuje.
Celá situace, dle našeho názoru, poškozuje dobré jméno naší nemocnice.
Vrchní sestry
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Podobnou hru hraje primátor i s primáři, na jejichž výzvu (psali jsme zde) zareagoval, až když včera po téměř dvou týdnech bez odezvy ze strany vedení města zastupitel Karel Deutscher oslovil předsedy politických klubů, jaký mají k výzvě primářů postoj.

Předsedům klubů primátor následně napsal, že je s šesti primáři, kteří oslovili zastupitele, v kontaktu a aktuálně jim nabídl konání odborného/zastupitelského semináře. „Vzhledem k tomu, že město není zřizovatelem nemocnice, se jednání zastupitelstva nejeví (i po konzultaci s právním odborem) jako vhodná forma odborné komunikace. Tímto názorem ovšem není nijak omezena iniciativa jednotlivých zastupitelů,” vzkázal primátor, který tiskovkou v přímém přenosu vypustil džina z láhve s tím, že mu dobře poslouží, ale nyní se jej evidentně bojí.