Ředitelství silnic a dálnic ČR zajišťuje v pravidelných pětiletých intervalech projekt Celostátního sčítání dopravy (CSD), a to nejen na dálnicích a silnicích I. třídy v jeho správě, ale rovněž i na silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních komunikacích některých statutárních měst. Aktuálně zveřejněné výsledky ukazují, že doprava oproti minulému sčítání v roce 2016 opět významně narostla, a to v průměru o 10 %. Vyplývá z nich, že Frýdkem-Místkem jezdí přes průtah přes 40 tisíc aut denně a přímo obludné je číslo 8671 představující těžká motorová vozidla za 24 hodin na I/48 Frýdek-Místek, v úseku na Hlavní třídě mezi ulicemi Na Příkopě a T. G. Masaryka.

„Bez ohledu na kategorii vozidel má nejobsazenější silnice Ostrava. Krajské město nejvíce využívají i řidiči vyloženě nákladní dopravy či autobusových spojů, podobně je zatížen i Frýdek-Místek,“ uvedl v komentáři výsledků za moravskoslezský kraj Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic ČR, které vyhodnocovalo celkem 6 465 sčítacích úseků pokrývajících území celé České republiky. Statistici si museli poradit s vlivem přísných vládních opatření s významným dopadem na mobilitu osob a využít období, která zaručovala hodnověrný výsledek. Pandemie koronaviru se však do výsledků přesto promítla. „Z celkového pohledu lze konstatovat, že pandemie koronaviru přinesla i změny v charakteru vykonávaných cest. Z výsledků sčítání je patrný pokles dopravních výkonů u dálkových dopravních vazeb, které mohly být zčásti nahrazeny videokonferencemi a komunikací na dálku. Zároveň je také patrný růst u skupiny lehkých nákladních automobilů zejména v příměstských oblastech, což pravděpodobně souvisí s výrazně zvýšeným zájmem o různé druhy doručovacích služeb. Teprve čas však ukáže, zda se jedná o trend trvalý nebo tato změna dopravního chování přetrvá i nadále,“ uvedl Jan Studecký, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Pro Frýdek-Místek je zajímavý ještě další učiněný závěr. ŘSD informovalo, že ve výsledcích je také patrný pozitivní efekt nově zprovozněných obchvatů na intenzity dopravy v průtazích měst. Některé nové úseky se postaraly o snížení dopravy až o 70 procent. O takovém čísle si ve Frýdku-Místku sice můžeme nechat jen zdát, přesto by měl obchvat přinést městu znatelnou úlevu.