Nikdo si tím tu slávu nechtěl kazit, ale jak už jsme informovali (zde), zprovozněná první etapa obchvatu zdaleka není bez vad a s částí cementobetonových krytů vozovky není Ředitelství silnic a dálnic spokojeno. Přesný rozsah oprav, které budou muset řidiči strpět, dosud není znám, na zářijovém zasedání zastupitelstva, kde se probírala tradiční zpráva o postupu přípravy a výstavby silnice I/48, bylo ale rámcově řečeno, že opravovaných ploch bude „vcelku dost“.

„Informace jsou správné, doopravdy některé části bude ŘSD reklamovat nebo je nebude vůbec od zhotovitele přejímat. Mám ústní informaci, že těch ploch, které bude nutné opravit, řeknu to, jak mi to řekli – bude „vcelku dost“,“ odpovídal na jednání zastupitelstva náměstek primátora Jakub Míček (ANO) Karlu Deutscherovi (ČSSD) na dotaz, o kolik závad, alespoň rámcově, jde.

Náměstek Míček upozornil, že říct konkrétnější informace prozatím nebylo možné, protože z jednání mezi investorem a zhotovitelem nebyl ještě učiněn závěr. A platí to i týden poté. Ředitelství silnic a dálnic na dotaz k rozsahu reklamačních vad, počtu úseků, jejich délky a možnosti nápravy ještě před zimou ani včera ještě příliš konkrétní nebylo. „Diagnostika betonového povrchu potvrzuje naše výhrady. V současné době probíhá tzv. proces přebírání díla, kdy některé stavební objekty ŘSD do své správy podle všeho nepřevezme. Stav, reklamační proces i postup při odstraňování vad díla, projednáváme se zhotovitelem. Dopravy se tento děj jakkoliv nedotýká, provoz je bezpečný a plynulý. O případných opatřeních během náprav budeme včas předem informovat,“ ujistil za Ředitelství silnic a dálnic ČR Miroslav Mazal.