Frýdecko-místečtí zastupitelé mají o „zábavu“ na víkend postaráno. Obdrželi už totiž materiály pro jednání zastupitelstva naplánované na středu 15. prosince, které jsou značně obsáhlé. Jen návrh rozpočtu na příští rok čítá 140 stran a hlavní bod programu s názvem Prodej nebo směna souboru nemovitých věcí – bývalý Hotel Centrum, ten přinutí zastupitele prostudovat skoro dvě stě stran. Uvidíme, jestli se jim podaří osud této nemovitosti v majetku města rozlousknout, když dosud k němu nedokázala zaujmout stanovisko ani rada města. Také se oficiálním materiálem pro zastupitele potvrdily informace FMSEZNAM, že náměstek primátora Radovan Hořínek se eufemisticky řečeno „ne zcela ztotožňuje“ s vyjádřením právního odboru města (viz Hotel Centrum hrozí netransparentním kamarádšoftem náměstka Hořínka).

Z vyjádření právního odboru města s odkazem na to, že každé majetkoprávní jednání obce by mělo být hospodárné, efektivní, účelné a transparentní, dnes už oficiálně vyplývá, že si zdaleka není jist, že těmto atributům bylo učiněno zadost. Právníkovi na pozici náměstka Radovanovi Hořínkovi, který si na svůj odbor správy obecního majetku pořídil vlastního právníka, který se s ním zřejmě ztotožní lépe, právní odbor nepřímo vyčítá, že pro dostatečně zveřejněnou, otevřenou, transparentní, nediskriminační a nepodmíněnou nabídku zřejmě nedostatečně pracoval minimálně s inzercí ve vnitrostátním tisku, realitních novinách, prezentací na různých realitních veletrzích a podobně, aby na ni byli upozorněni všichni potenciální kupující. Na větším počtu „hráčů“ nemá radnice zřejmě zájem.

Právní odbor města neshledal právní vady navrhovaných variant usnesení, ale upozornil, že nebylo vyhlášeno transparentní nabídkové řízení, které by stanovilo přesné podmínky převodu předmětných nemovitých věcí tak, aby byly přístupné všem potenciálním zájemcům, a nelze tedy vyloučit riziko následných sporů o určení vlastnictví, resp. neplatnost případně uzavřené směnné smlouvy. Obsah směnných smluv navíc považuje za právně možný, nicméně pro město nepříliš výhodný. Pak už se v materiálu objevuje ona věta: „Předkladatel (Radovan Hořínek) se s vyjádřením právního odboru ne zcela ztotožňuje.“

Jednotlivé čtyři varianty, které budou zastupitelé porovnávat, přiblíží FMSEZNAM zítra.