Primátor Petr Korč přišel s dalším počinem, tentokrát už veřejným, kterým se snaží vymluvit z hlavního sdělení v článku uveřejněném na tomto serveru pod názvem „Korč už je se Sweetsen Festem jako Babiš“, ale spíše toto podobenství posiluje, protože podle něj „je to všechno kampáň“. Na facebooku Sweetsen Festu, který zjevně nepředal novému pořadateli s oním štafetovým kolíkem, přišel s prohlášením pořadatelů, i když všechny přesvědčuje, že Sweetsen Fest není jeho akce, a i když i ta google šipka vtipně ukazuje na něj.

Kdyby na zářijovém zastupitelstvu, které revolučně schválilo 400 tisíc na akci, která již proběhla, a tudíž se bez těchto financí obešla, prostě vstal a veřejně připustil, že je nebo může být ve střetu zájmů, mohl si podobenství se svěřeneckým fondem ušetřit. Takto ale platí hlavní sdělení článku: „Pro smlouvu na 400 tisíc podepsanou Petrem Korčem na akci Petra Korče mezi 27 zastupiteli zvedl ruku bez špitnutí slůvka o střetu zájmů i Petr Korč, který je v čele koalice, jejímž cílem je „systémově zabránit všemožným střetům zájmů“.

V prohlášení pořadatelů je řeč o nepravdivých informacích, a proto si FMSEZNAM dovoluje veřejně vyzvat k jejich konkretizování, pokud je spatřují v některé z pasáží článku, který vyšel z veřejného jednání zastupitelstva, jehož průběh si může každý najít na youtube serveru. Uvidí, že v podstatě nikdo z politiků, dokonce ani z těch odvolaných z vedení města, neútočí přímo na Sweetsen Fest, ale jen někteří upozorňují na nestandardní vyplacení finančních prostředků a roli, respektive dvojroli Petra Korče, který je pod tím podepsán.

Níže uvádíme znění prohlášení na facebooku Sweetsen Festu, protože FMSEZNAM, na rozdíl od pořadatelů festivalu, ať už je tím míněn kdokoliv, se nebojí čtenářům předložit informace, s nimiž se konfrontuje.

Předávka jen naoko… Foto: Repro Zpravodaj města Frýdku-Místku, René Stejskal

PROHLÁŠENÍ POŘADATELŮ FESTIVALU SWEETSEN FEST

Dovolujeme si krátce reagovat na informace o festivalu Sweetsen Fest, které se v posledních dnech objevily na sociálních sítích, zvlášť když se jedná o informace nepravdivé, které mají za cíl poškodit dobré jméno a téměř dvacetiletou tradici této unikátní frýdecko-místecké benefiční akce.

V letošním roce jsme jako klub STOUN poté, co byl zakladatel festivalu Petr Korč zvolen primátorem města, převzali hlavní pořadatelství Sweetsen Festu. Byli jsme dlouhá léta jeho součástí a zároveň vnímáme, že se jedná o akci výjimečnou a její zánik by byl jednoznačnou ztrátou pro kulturní život města. Bylo to tedy rozhodnutí, které jsme udělali rádi a bez většího rozmýšlení.

Současně s převzetím akce původní pořadatel, zapsaný spolek POD SVÍCNEM, který zastupuje právě Petr Korč vrátil městu v plné výši ještě minulým vedením schválenou dotaci 500.000,- Kč, která byla určena na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce v roce 2021.

Zároveň jsme s  bývalým pořadatelem podepsali dohodu, ve které nám spolek POD SVÍCNEM poskytuje pouze za symbolickou jednu korunu právo k užití názvu Sweetsen Fest za splnění tří podmínek. Festival musí zůstat o Frýdku-Místku, musí zůstat akci benefiční, bez vstupného a pouze s finančními sbírkami pro místní charitativní organizace. Tedy akcí, která nebude pořádána jako komerční, za účelem realizace zisku. Všechny tyto kroky byly učiněny proto, aby akce zůstala i do budoucna nezávislá na politické reprezentaci.

Festival, který v minulém roce zmařila pandemie, měl i letos nelehkou pozici a odehrál se až v náhradním podzimním termínu. Jako noví pořadatelé jsme požádali ještě před konáním akce, o podporu i město Frýdek-Místek. Naprostá většina zastupitelů tuto podporu ve výši 400.000,- Kč na svém zářijovém zasedání schválila. Dodejme, že tuto i všechny v minulosti získané podpory a dotace bylo potřeba vyúčtovat a podléhají následné finanční kontrole.

Nerozumíme útokům některých politiků odvolaných z vedení města, kteří během několika měsíců změnili své postoje. Nerozumíme tomu, proč politici, kteří hovořili o Sweetsen Festu jako o „rodinném stříbře“ města, akci pravidelně navštěvovali a používali ji ke svému zviditelnění, najednou mění své postoje a zpochybňují jak práci bývalých pořadatelů, tak doslova hazardují s dobrým jménem akce, která vedle kvalitního a unikátního programu za svou existenci získala pro charitativní organizace ve městě Frýdek-Místek v souhrnu již téměř milion korun. Děkujeme všem, kteří akci dlouhodobě podporují a věříme, že Sweetsen Fest zůstane i nadále událostí, která bude město Frýdek-Místek spojovat, ne rozdělovat a kterou mu bude i nadále závidět celý zbytek republiky. Frýdek-Místek sobě!