Jako nekonečný otravný příběh vnímali řidiči rekonstrukci silnice I/56 vedoucí z Frýdku-Místku směrem na Frýdlant a nelibě vnímali, jak se „natahuje“ lanoví, resp. jeho samotná instalace, mezi dvěma protisměrnými silničními dvojpruhy. Dlouhodobá dopravní omezení na frekventované dopravní tepně z Ostravy do Beskyd znervózňovala za volantem všechny šoféry, ale nejvíce každodenní uživatele této trasy, kterým se významně prodlužovaly dojezdové časy. Od poloviny prosince si vydechli a nyní si zvykají na lana uprostřed.

Protože tento úsek je neustálými opravami, mnohdy opakovanými, za poslední roky pověstný, zloba lidí už se kromě stavebníků obracela i směrem k samosprávám dotčených obcí. „Majitel komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR po několik let zkouší trpělivost nás všech, ale ačkoliv se frekvence oprav, jejich smysluplnost nebo nesmysluplnost, a hlavně harmonogram našeho města bytostně týká, Frýdlant nad Ostravicí není majitelem této komunikace. ŘSD jako její majitel a správce stavbu řídí a plánuje veškeré opravy. Kromě ohlášení uzávěr není jeho povinností s naším městem komunikovat a častokrát to ani nedělá,“ upozornil místostarosta Frýdlantu David Pavliska.

Frýdlantská starostka Helena Pešatová, která je současně senátorkou za frýdecko-místecký obvod, se snaží do řešení problematiky této komunikace spolu s dalšími starosty vstupovat a přiměla ŘSD alespoň k oficiálnímu vyjádření.

Oprava asfaltu

Jan Rýdl, vedoucí samostatného oddělení komunikace a tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR, se nejprve vyjádřil k v nedávné době dokončené rekonstrukci asfaltového krytu komunikace v rámci stavby „I/56 Frýdek-Místek – Pstruží“. „K opravě příslušné komunikace bylo přistoupeno z důvodu jednak stavebního stavu komunikace daného jejím vysokým dopravním zatížením a dále z důvodu zamýšlené instalace lanových svodidel, která by budoucí opravy, jež by v rámci životního cyklu asfaltového krytu vozovky ve střednědobém výhledu byly nevyhnutelné, značně komplikovaly a generovaly rozsáhlá dopravní omezení a jejich prodloužení v čase,“ uvedl Jan Rýdl s tím, že diagnostický průzkum konstatoval komunikaci z pohledu konstrukčního v dobrém stavu, nicméně stav asfaltového krytu byl klasifikován stupněm 4 až 5 – nevyhovující až havarijní. Proto byly opravy asfaltu provedeny před instalací lanových svodidel, čímž byla i sjednocena životnost asfaltového souvrství poté, co v letech 2012–2015 byly prováděny dílčí opravy krytu silnice a nacházely se tak v různých fázích životnosti.

Mnoho mostů

„Co se týče prováděných oprav mostních objektů, tyto se řídí stavebním stavem konstrukcí, který je periodicky sledován, a jejich správce musí provádět opravy a údržbu v souladu s jejich zjištěným stavem. Dále k těmto pracím musíme uvést, že na předmětném úseku se nachází značné množství mostních objektů, jejichž opravu nelze vzhledem k intenzitám dopravy na silnici I/56 provádět zároveň, a opravy musí být proto prováděny postupně,“ dotkl se Jan Rýdl dalšího ožehavého tématu na této trase.

Lana pro bezpečí

Instalaci lanových svodidel ŘSD obhajuje tím, že v úseku docházelo k závažným dopravním nehodám způsobeným přejetím do protisměru, což jsou ty nejrizikovější. A snad aby ji vnímali lidé přívětivěji, dodává, že před odsouhlasením varianty instalace lanových svodidel byla diskutována také varianta uspořádání 2+1, při které by se střídaly vždy dva pruhy v jednom směru a jeden jízdní pruh v protisměru.

Argumentem pro lana je ze strany ŘSD obdobný úsek lanových svodidel na silnici I/48 u Nového Jičína, který má být ukázkovým příkladem snížení počtu závažných nehod. „Skutečnost, že nyní došlo k jejich odstranění, souvisí s výstavbou dálnice D48, při níž dochází k razantnímu rozšíření tělesa pozemní komunikace pro vytvoření adekvátního dělicího pásu pro svodidla, včetně odstavných pruhů. V případě D48 jde o rozšíření o minimálně 10 metrů pro vozovku, tedy o dvě třetiny původní šířky,“ vysvětluje tiskový mluvčí ŘSD. Podle něj by rozšíření silnice I/56 bezpečnosti a plynulosti dopravy mezi Frýdlantem a Frýdkem-Místkem také pomohlo, ale není možné, především kvůli prostorovým limitům. Proto pro zvýšení bezpečnosti byla vybrána varianta s lanovím při zachování stávajícího šířkového uspořádání, která byla podporována rovněž Policií ČR.

V prvních dnech jezdili řidiči v rychlejších pruzích kolem lan s respektem a nevyužívali je tak často jako obvykle, kdy v nich trávili i dlouhé stovky metrů. Ten ale časem opadne, zejména u těch, co silnici využívají každodenně. I proto FMSEZNAM kvituje nové zpomalující dopravní řešení se stažením provozu do jednoho pruhu před křižovatkami na trase, protože značky omezující rychlost v těchto místech se často míjely účinkem.