Klobouk dolů. Petr Dvořáček, předseda Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku, učinil ojedinělé gesto, když se vzdal Ceny statutárního města Frýdku-Místku, která po letech lehce devalvovala každoročním hledáním několika kandidátů i politickou linkou navrhovatelů, jež chtějí být spojováni s laureáty vázanými na určitou zájmovou skupinu. Když se s Petrem Dvořáčkem bavíte, pochopíte, že to poslední, o co stojí, jsou fotografie, ať už s politiky nebo bez nich, které by jej nějak vyzdvihovaly ze společnosti dobrovolníků, jimiž je obklopen. Věří, že dobrovolná práce všech bez rozdílu na zvelebování Faunaparku je záslužná a zaslouží si podporu, ale svou vlastní odměnu vidí především v úsměvech účastníků akcí nebo v tom, že se při nich pár dětí naučí zatloukat hřebíky nebo ohánět štětcem při malování plotu.

Petr Dvořáček napsal primátorovi, že si nominace na Cenu města velmi váží, ale diplomaticky se vzdal své letošní nominace „ve prospěch významnějších kandidátů“. „Předpokládám, že nominace je za činnost Spolku pro Faunapark. Děkuji městu za dlouholetou podporu Faunaparku. Bez podpory by naše činnost byla velmi omezená, ne-li nereálná. Další obrovskou zásluhu na rozvoji Faunaparku mají desítky dobrovolníků, kteří zde odpracovali tisíce hodin. Faunapark budujeme dobrovolnicky již více jak osm let. Baví nás to a máme radost, když můžeme přinášet vzdělání, radost a štěstí nejen našim nejmenším. I přesto vše, co pro Faunapark děláme, si myslím, že ještě nenastal čas k tomuto významnému ocenění. Ve Frýdku-Místku je spoustu osobností, které si Cenu statutárního města Frýdku-Místku zaslouží více,” napsal Petr Dvořáček.

Jeho jméno tedy chybělo mezi těmi, kterým byla na březnovém zasedání zastupitelstva jednomyslně Cena statutárního města Frýdku-Místku udělena. Ta za loňský rok patří Věře Pánkové za přínos v oblasti literární činnost, výchova a vzdělávání, Janě Stanovské za přínos v oblasti záchrana lidských životů a Davidu Stypkovi za přínos v oblasti hudby (in memoriam).

Foto: zdroj www.youtube.com – 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku (9. března 2022)

Laureáti získávají kromě ceny pamětní list a peněžní dar ve výši 20 tisíc korun. Protože se s touto částkou samozřejmě počítalo i pro Petra Dvořáčka, je s podivem, že navrhovatele (Naše Město) nenapadlo obratem navrhnout tuto částku jako další podporu činnosti Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku, který by pro ni jistě našel smysluplné využití směřující k dalším spokojeným úsměvům nad nějakým společným dílem této komunity. A jistě by ji i přijal, pokud by nebyla vázána na „slavnostní“ podepsání dotační smlouvy s fotografováním, jako to radnice předvedla se zástupci subjektů z oblasti sportu, kultury i sociální oblasti počátkem roku, kde si někteří z nich museli připadat jako na podpisu Anticharty.