Včerejší poslední zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku před volbami bylo právě z důvodu blížícího se rozhodování občanů o jeho složení na místní poměry velmi opatrné. Vzájemné obvyklé slovní šťouchance byly nižší intenzity a o těch dřívějších se mluvilo smířlivěji. Mnohé strany také hleděly na to, aby si na poslední chvíli nepopudily některou skupinu obyvatel. I proto se jedním z nejvíce debatovaných témat stala žádost o prominutí penále a vrácení uplatněného nedoplatku nájemného za nebytové prostory od seniorky, která by svůj dluh měla splácet městu po tisícikoruně ještě 14 roků až do svých 87 let.

Zastupitelé měli k dispozici znění žádostipodnikatelky z Dobré, ročník 1949, z níž bylo zřejmé, že už je ve fázi bilancování života, ze kterého si nese spoustu křivd, protože dopis obsahoval řadu detailů z jejího podnikání, s různými obviněními, kdo všechno ji zradil, poškodil, okradl, ale i osobních věcí jako rozvod kvůli jiné těhotné ženě, tahanice o majetek či nemoc matky. Radu města to ale neoblomilo a doporučovala zastupitelstvu rozhodnout nevrátit finanční prostředky přiznané soudem, kdy už byl splacen dluh na nájemném v plné výši, i neprominout příslušné úroky z prodlení, jejichž úhradu má seniorka ještě před sebou.

Debatu otevřel Svatomír Recman (KSČM), kterému se zdál postup radnice z „hlediska lidského mimo mísu“ a přístup „dost drakonický“. Náměstek primátora Radovan Hořínek (ANO) se ale v reakci držel své právnické profese: „Je třeba konstatovat, že jde o pohledávku přiznanou pravomocným soudním rozhodnutím. Chápu hledisko sociální i řekněme lidské, ale na druhé straně je tu Zákon o obcích a obec je povinna pečovat o majetek a i výslovně vymáhat pohledávky. Dlužník si pohledávku způsobí sám svým jednáním a sám se do tíživé situace uvrhne. Uvědomuji si určitý věk, na druhou stranu neumím dost dobře nastavit kritéria, v jakých případech by město mělo promíjet, aby v tom nemohlo být spatřováno nějaké zvýhodňování a rozdílný přístup. Nemám jinou možnost než požadovat, aby to bylo vymáháno.“

Jakub Tichý (Piráti) upozornil, že ani rada nebyla v této věci jednotná: „V zásadě se tak děje podle práva, ale někdy je právo příliš tvrdé. My už jsme nehlasovali na radě a nebudeme ani nyní, z důvodů sociálních a morálních je to taková žinantní záležitost, bohužel.“

Planá laciná gesta?

Zdeněk Blecha, který opustil hnutí ANO a momentálně vystupuje jako bezpartijní, upozornil, že ANO vybízí k rovnému přístupu k dlužníkům, ale samo se tak nechová. „Já doufám, že se dívá dostatečný počet lidí v důchodovém věku, aby viděli, jak k nim hnutí ANO přistupuje, jak se staví k sociálním okolnostem. U lidí v důchodovém věku se to urputně řeší, ale nějaké využívání pozemku fotbalu bez smlouvy se neřeší a zametlo se pod koberec. Do příštího zastupitelstva se určitě najde způsob, jak to fotbalu prominout, na rozdíl tady od paní,“ kritizoval.

„Kolego, nejedná se o hony na starobní důchodce a jiné skupiny obyvatelstva. Je to objektivně existující dluh. Když jste tak hodný, třeba byste to mohl zaplatit za ni,“ reagoval Radovan Hořínek. „Rozumím sociálnímu rozměru, ale je snadné páchat dobré skutky, když to nikoho nic nestojí. Dělat z toho, že někdo je zrovna teď zlý… Vzdejme se pak všech pohledávek, dejte mi k tomu mustr, řád a budeme tak postupovat, ale jinak jsou to planá laciná gesta před volbami,“ bránil se náměstek, který přesto inspiroval jiné k výzvě k neotřelému řešení.

„Když paní zažádala, tak asi cítí, že to prostě splatit schopna není. Co tak kdybychom se my zastupitelé složili? Většina by si to dovolit mohla, já jako lékař nebo pan Hořínek jako právník. Smázli bychom to, jak tu sedíme, celkem v pohodě. Dávám návrh, jestli bychom se na tu ubohou paní nesložili,“ nadhodil Karel Volný (bezpartijní). „Já bych do toho případně něco dal, ale asi tady nebudeme šermovat částkami, domluvíme se mimo jednání,“ reagoval Jakub Tichý, ale to už jednání postupně po výzvách k předložení jiných řádně odůvodněných návrhů směřovalo k odložení celé záležitosti na další jednání zastupitelstva, s variantní formulací usnesení, opřenou o stanoviska právníků. Jaroslav Chýlek (ČSSD) totiž upozornil, že současná formulace usnesení je taková, že ať bude hlasovat jakkoliv, dluh bude radnice nadále vymáhat. „Vím, že to nevymáhá pan Hořínek, je to povinnost města, tomu já rozumím. Předložil to, protože musel, ale tak, že je úplně jedno, jak budeme hlasovat, zastupitelstvo v této chvíli nerozhoduje, vymáhat se to bude,“ vysvětloval, že v současném návrhu není manévrovací prostor, Jaroslav Chýlek.

Když si ČSSD vzala pauzu na zformulování jiného usnesení, po návratu do lavic se vytvořila víceméně všeobecná shoda, že se na další zastupitelstvo připraví usnesení, které bude pracovat i s možností prominutí dluhu. Veškeré nashromážděné návrhy k hlasování už nebyly přijaty, pro původně navrhované usnesení, které bylo formulováno jako nevrátit a neprominout, nebyl už dokonce vůbec nikdo.

Odložení problému za volby ale v praxi znamená, že na účet Statutárního města Frýdek-Místek budou nadále připisovány platby v rámci výkonu rozhodnutí soudu srážkami z příjmu (důchodu), a to v měsíční výši 1.171 Kč.

(Foto: zdroj www.youtube.com – 20. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku)