Z bytové koncepce města na období 2022–2026 vypadl oproti té předchozí pro roky 2017–2021 záměr vytvořit nabídku cenově zajímavého nájemného v bytech pro mladé lidi s cílem jejich stabilizace v městských bytech. Ačkoliv se v novém dokumentu, který byl schválen na červnovém zasedání zastupitelstva, hovoří o tom, že nejzávažnějším problémem zůstává nízká dostupnost bydlení pro nově vstupující na trh, tedy zejména mladé lidi.

Když se k tomu přičte nakládání radnice s hotelem Centrum, které město v roce 2018 mimo jiné nabylo i se záměrem vybudování startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi, právě tato věková skupina se musí cítit nejohroženější při dnešní hospodářské situaci, která mladým téměř znemožňuje získání vlastního bydlení, takže jsou odkázáni na bydlení nájemné.

Na zastupitelstvu koncepci, která až příliš kopírovala tu předchozí, kritizoval Jaroslav Chýlek (ČSSD): „Chtěl bych se vyjádřit k cílům, které jste si v oblasti bytového fondu vytýčili, a konstatuji, že jde o cíle téměř bezvýhradně totožné s předchozími. Žádnou velkou práci jste si s tím nedali, je stejná, i když mně se zdá, že se situace mění. Máte tam třeba cíl opakovaně zajišťovat nákup energií na energetické burze prostřednictvím Moravskoslezského kraje. To už se děje, takže je to takový cíl, který je dopředu splněn. A hlavně vypadl bod, který jsem považoval v původní koncepci za důležitý – vytvořit nabídku cenově přijatelného nájemného pro mladé lidi. Je třeba nahlas říct, že tento cíl, který dříve radnice měla, už cílem této radnice není.“

Podobnost obsahu nerozporoval náměstek primátora Radovan Hořínek (ANO): „Máte pravdu , že spousta cílů se nemění. Je to jednoduché, ty cíle byly nastaveny dobře, z velké části byly naplněny. Co se daří plnit, není třeba za každou cenu měnit. Nájemné, které vybíráme, se vrací do rekonstrukcí a oprav, to chceme zachovat, stejně jako chceme zachovat nižší úroveň nájemného oproti tržnímu prostředí.“ K absenci cíle směrem k mladým lidem konstatoval, že se nepodařilo definovat kroky, jak k tomu cíli dospět. „Konstatujeme, že to naplňováno není, ale tím, že držíme nájemné na nižší úrovni, než je tržní, tím nepřímo pomáháme i věkově mladším. Žádné speciální opatření, které by to posilovalo, jsme neobjevili, a proto se tam ten cíl neobjevuje,“ vysvětlil Radovan Hořínek.

Z přijaté koncepce

Statutární město Frýdek-Místek je vlastníkem 20 bytových domů a 29 domů s byty a nebytovými prostory. K 1. 1. 2021 bylo vlastníkem 1 310 bytů, z nichž 350 spadá pod domy zvláštního určení, kde bydlí senioři.

Statutárnímu městu Frýdek-Místek se ročně uvolní průměrně 81 bytů, počátkem května evidovalo 468 žadatelů v seznamu žadatelů o byt. Doba pro přidělení bytu se pohybuje v závislosti na velikosti bytu a dalších požadavcích žadatelů. Nejdelší doba je u pronájmu bytu o velikosti 1+1, kde je zpravidla delší než 10 let.

„Rodiny s dítětem mají většinou dlouhodobě zajištěné bydlení jinou formou, město nemá v nabídce byty, které by pro tyto lidi byly atraktivní (ať již cenově, nebo plošnou velikostí a umístěním v lokalitě města) a byli by ochotni provést změnu bydlení. Tím, že se město v minulosti zbavilo většiny svého bytového fondu a ponechalo si byty většinou ve věžových domech, nemůže očekávat zvýšený zájem o tyto byty,“ praví se v městské koncepci, která se odvolává i na základní myšlenku Koncepce bydlení České republiky 2021+, kde je i nadále konstatování, že zajištění bydlení je v základu osobní odpovědností jednotlivce. Dostupnost bydlení je podle ní přímo úměrná jeho ekonomickým možnostem, které jsou odrazem jeho schopností, ale také stavu ekonomického prostředí, ve kterém se pohybuje. Právě vzhledem k dnešnímu ekonomickému prostředí by ale městská koncepce bydlení měla být, a to nejen pro mladé, mnohem odlišnější od té předchozí.