Od listopadového „odejití“ vedoucí majetkoprávního oddělení odboru správy obecního majetku v souvislosti s kauzou hotelu Centrum se krize na tomto odboru dále prohlubuje. A musí být vážná, když se na FMSEZNAM neváhají obracet se slovy o šikaně, vyhrožování, ponižování a nekompetentním vedení jeho zaměstnanci, kteří se více než možných perzekucí obávají, kdo další z kolegů situaci už neunese a dá výpověď.

„Za poslední měsíce odešli nebo jsou na odchodu kromě jedné vedoucí i dva pracovníci správy pozemků a dva z nebytových prostor. Jsme jak autíčka na setrvačník. Jako by nás někdo natáhnul, pustil a zahodil klíček a my jen postupně dojíždíme, protože jsme bez zastání a jen nám je pořád předhazováno, jak jsme všichni do jednoho nahraditelní. To může být do jisté míry pravda, ale ohání se tím, protože vůbec neví, co jako zaměstnanci konkrétně děláme. Máme každý specifické činnosti, a když odejdou dlouholetí zaměstnanci, nebude mít ty nové kdo zaučit a ti taky odejdou, protože to nebudou zvládat. Dvacet let přitom nikdo neodcházel z osomu dobrovolně, na vlastní žádost. Ale teď chodí do práce znechucení, protože cítí šílené bezpráví. Jsme pod velkým tlakem, protože vázne komunikace a nepředávají se správné informace. Vedoucí Jana Masciuchová se nás nezastane, nic nedokáže rozhodnout, vše přehazuje na jiné a na radu, protože není kompetentní a její odbornost je naprosto nulová. Stačí se podívat na její živnostenský list – kartářství, astrologie, rodokmeny, seznamovací činnost a podobně,“ neberou si servítky nespokojení zaměstnanci odboru, kteří nechápou, že její jméno může zaznívat i v souvislosti s hledáním kádrů pro personálně oslabené technické služby. Ke cti Jany Masciuchové se ovšem sluší dodat, že na radnici nepřišla s poskytováním služeb osobního charakteru, jak zní předmět jejího původního podnikání, ale z bankovního sektoru. Přesto si její podřízení myslí, že jedinou její kompetencí je schopnost zasmát se vtipům náměstka primátora Radovana Hořínka ještě dříve, než je dořekne.

Přes složitou situaci se zaměstnanci odboru správy obecního majetku snaží táhnout za jeden provaz, o čemž svědčí i předchozí vyjádření nesouhlasu zaměstnanců majetkoprávního oddělení, odboru správy obecního majetku, s náhlým přesunem vedoucí majetkoprávního oddělení Kateřiny Kozelské na jiný odbor, jehož znění má nyní FMSEZNAM k dispozici:

Text vyjádření

„Vedoucí majetkoprávního oddělení Kateřina Kozelská nám dne 8. 11. oznámila, že odchází ze své funkce a přechází na jiný odbor.

Kateřina Kozelská nám byla a je vždy pracovní oporou, pracovním vzorem, k problematice v daném oboru je odborníkem na svém místě. Disponuje rozsáhlými vědomostmi v majetkoprávních věcech a komplexně řeší veškeré problémy související s chodem odboru (tvorba rozpočtu, dražby, licitace, řešení pohledávek, pronájmy a prodeje pozemků, řešení stížností, styk s problémovými občany, věcná břemena, problematika nebytových prostor). Rovněž je schopná vést komplikovaná jednání týkající se průřezových témat s jinými odbory Magistrátu města Frýdku-Místku, např. problematika inženýrských sítí. Mimo jiné zvládá v rámci své pracovní doby řešit personální záležitosti, rovněž v případě nepřítomnosti zaměstnance majetkoprávního oddělení je plnohodnotným zástupem každého z nás. I přes své značné pracovní vytížení si vždy najde prostor pro řešení aktuálních pracovních potřeb nás referentů.

Nejsme si vědomi, že by Kateřina Kozelská ve své funkci jakkoliv pochybila, proto jsme jejím náhlým přesunem nepříjemně zaskočeni a zastáváme názor, že jejím odchodem dojde ke značnému oslabení chodu majetkoprávního oddělení, kde je právě Bc. Kozelská osobou, která je schopná komplexně řešit veškerou agendu našeho oddělení.

Tímto sdělením chceme za majetkoprávní oddělení vyjádřit úctu k dosud vykonané práci Kateřiny Kozelské a zároveň vyjádřit nesouhlas s jejím přesunem.“

Repro: www.frydekmistek.cz