Město Frýdek-Místek mělo v loňském roce nejvyšší příjmy do rozpočtu za posledních dvacet let a k jeho konci mělo na účtech zůstatek téměř půl miliardy korun. Na posledním zasedání zastupitelstva se i v této souvislosti rozproudila debata, zda volných finančních prostředků nemá radnice vzhledem k vysoké inflaci příliš a zda by neměla realizovat více investičních akcí. ČSSD tento stav nazvala „syslením“ a přičítá jej snaze našetřit na nákladný projekt přístavby Nové scény Národního domu architektky Jiřičné, jehož přípravy se na zastupitelstvu neúspěšně pokusila svým návrhem zastavit.

Město už vyčerpalo limit ve výši 600 milionů korun, který zastupitelstvo schválilo na „aktivní krátkodobé operace řízení likvidity“, tedy typicky vklady na termínované vklady a spořicí účty, a jeho vedení chtělo dále rozšířit jejich rámec. „Na začátku roku jsme vyzkoušeli termínované vklady pro krátkodobé úložky s tím, že jsme si od toho slibovali zhodnocení volných finančních prostředků. Na konci června bude výnos z termínovaných vkladů a spořicích účtů přes pět milionů korun,“ informoval na výzvu Jaroslava Chýlka (ČSSD) náměstek primátora Jiří Kajzar (Naše Město) s tím, že úroky se pohybovaly v rozmezí 3,81–5,18 %.

„Čtete noviny? Díváte se na televizi? Pár titulků ze včerejška: Utahování opasků až jindy. Evropané utrácejí úspory, než je sežere inflace. Spoluzakladatelka investičního fondu vysvětluje, proč nemá smysl mít na spořicím účtu spoustu peněz… Máme dvoucifernou inflaci, vy do ničeho neinvestujete a tvrdíte, jak vyděláváte, když dostanete 3,81 procent. Syslíme peníze, které nám požírá a ničí inflace, místo abychom dělali připravené investiční akce. Do chodníků šlo loni o 46 procent méně než v roce 2019 před covidem, do silnic o 30 % méně. Jak se při této ekonomické situaci a v těch ekonomických reáliích, přesto, že se tváříte, že je taky znáte, můžete chovat tak diletantsky, jak se chováte? Cítil jsem jako povinnost říct, že peníze na účtech nešetříme, ony se nám ztrácejí. Tak to je, i kdybyste tady mluvili dvě hodiny,“ vyčítal radnici Jaroslav Chýlek.

Vedení města se ovšem bránilo, že nelze všechny investice realizovat v jeden čas a na ně alokované peníze jsou lepší na termínovaných vkladech než na účtech bez úroků, i když se tím inflace nepokryje.

„Ten příspěvek měl za úkol zvednout emoce, dehonestovat naši politiku. My se soustředíme na to, abychom odstranili vnitřní zadluženost města, která je přes dvě miliardy. Dokončili jsme kanalizaci v okrajových částech, přeložky místních komunikací a mosty u obchvatu, rekonstrukci městské knihovny, Radniční 13 byla přebudována na kancelářské prostory, pokračuje rozšíření centrálního hřbitova, stavební úpravy na hasičárně, je připravena výměna oken v zařízení Žirafa a další investice u domu Anenská 689,“ vyjmenovával investiční akce náměstek Jiří Kajzar. Za tento seznam investičních akcí mu poděkoval bývalý primátor Michal Pobucký s tím, že „všechny tyto akce se připravovaly ještě za našeho vedení“. „Nespustili jste nic dalšího, o tom je ten problém. V dnešním pořadu jednání zastupitelstva je blok 4 pojmenovaný investiční akce a není tam ani jedna nová investice. Syslíte peníze na hromadě, inflace 15 procent vám je požírá a chcete je použít na přístavbu Národního domu. Neinvestujete ani do infrastruktury města. V roce 2019 šlo do silnic 27 milionů, 2021 jen 18 milionů, u chodníků v roce 2019 třináct milionů, 2021 sedm milionů. To jsou vaše čísla, která jste nám poslali,“ srovnával Michal Pobucký. Vedení města argumentovalo, že kapacity technických služeb jsou vázány na jejich největší investiční akci, kterou je rozšíření centrálního hřbitova, a zachování kontinuity připravených a realizovaných investičních akcí bez ohledu, kdo zrovna na radnici sedí, zdůrazňovalo jako žádoucí.

Právě této návaznosti se ale ČSSD obává, protože se neztotožňuje s projektem architektky Jiřičné na přístavbu Národního domu, o němž na zastupitelstvu neúspěšně chtěla vyvolat hlasování.

Foto: Statutární město Frýdek-Místek (www.frydekmistek.cz)