Snad ani nekonečné obstrukce plodící spolek Děti Země si nemyslel, že by to mohlo dopadnout jinak: Ministr dopravy jako odvolací orgán potvrdil opětovně právní moc stavebního povolení na 12 stavebních objektech akce „D48 Frýdek-Místek, obchvat”, což po doručení veřejnou vyhláškou (15 dní) umožní pokračovat se stavbou II. etapy obchvatu prakticky v plném rozsahu. Informoval o tom včera generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.

Včerejší veřejná vyhláška přináší rozhodnutí o rozkladu ze dne 8. září 2017, podaném spolkem Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu proti rozhodnutí ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu, ze dne 11. srpna 2017, jímž byla Ředitelství silnic a dálnic ČR povolena stavba dálnice „Silnice R48 Frýdek-Místek, obchvat“ v rozsahu 12 stavebních objektů. Ministr dopravy v něm rozhodl o upřesnění textu, kdy musí být odstraněno z přírodní památky Profil Morávky a jejího ochranného pásma dočasné oplocení, a upřesnil také otázku povrchu území pod mostem.

„Z hlediska relevantnosti hlukových údajů je měření nutno provést nejdříve jeden rok a nejpozději do tří let po zprovoznění stavby ve zkušebním období, kdy dojde ke stabilizaci dopravních intenzit průjezdnosti,“ praví se také ve vyhlášce, která se tak vypořádává s námitkou, že v dokumentaci není přesně stanoveno, kdy se má měřit hluková zátěž okolí.

Stavebníci se tedy po zakonzervování stavby budou moci znovu vrátit do práce a ministerstvem avizované zprovoznění obchvatu, první části už v červnu, druhé do konce roku, je zase o něco reálnější.

Zdroj: ŘSD ČR