Je v bytostném zájmu všech organizací, které pobírají dotace z městské pokladny, aby se podrobily případným kontrolám ze strany města, zda jsou finanční prostředky použity v souladu s deklarovaným účelem, aby peníze mohly čerpat i v dalším období. Frýdecko-místecký fotbal, za který momentálně jedná Radim Mamula (kandidát za ANO do Senátu) a ve výkonném výboru figuruje i náměstek primátora Radovan Hořínek (ANO), si ovšem do svého účetnictví nahlédnout nenechal.

Počátkem týdne se měla uskutečnit předem naplánovaná kontrola spolku FK Frýdek-Místek ze strany finančního výboru města, k překvapení jeho členů ovšem nebyla jeho předsedou Radimem Mamulou umožněna. Ten měl argumentovat údajným nesouladem obsahu plánované kontroly se zaslaným oznámením o kontrole, kvůli kterému se prý nemohl na jednání připravit. Zřejmě však hrál pouze o čas, aby finanční výbor neměl výsledky kontroly k dispozici na jednání městského zastupitelstva 8. června. Právě tam je připraven materiál Odvolání a volba předsedy a členů finančního výboru zastupitelstva města, kde má být funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku zbaven v této chvíli pro ANO nepohodlný a nedostatečně loajální Zdeněk Blecha (ANO), podobně jako členka finančního výboru Kateřina Kyselá (ANO). Do funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku má být zvolena Romana Kiecková (ANO) a uvolněné místo člena finančního výboru nemá podle navrhovaného usnesení obsadit nikdo jiný než samotný Radim Mamula. To už zní jako příliš silné kafe i na koalici, která bohatě prokázala, že pro své udržení dokáže z toho, co si partneři navzájem servírují, spolknout opravdu ledacos.

Zastupitelstvo se bude muset se vzniklou situací vypořádat, protože právě ono může z neposkytnutí součinnosti při kontrole finančního výboru vyvodit vůči fotbalovému klubu konkrétní sankce a opatření. Samotný finanční výbor je jen prodlouženou rukou zastupitelstva, která v extrémním případě, jako je tento, nedosáhla, kam má. Město ale má další možnosti, jak si kontrolu správného nakládání s jeho prostředky vynutit jiným způsobem. Jen pro to musí být vůle.