FMSEZNAM jako první informoval na základě získaného dokumentu určeného praktickým lékařům pro děti a dorost o chystaných změnách v dětské péči ve frýdecké nemocnici a jejich negativních důsledcích (psali jsme zde). Nemocnice téhož dne 21. března reagovala tiskovou zprávou, kterou radnice bez emocí obratem předložila občanům v nasdíleném plném znění jako „Změny na dětském oddělení nemocnice“. Včera, téměř po týdnu, kdy se z toho stalo téma nejen na našem serveru (117 sdílení prvotní zprávy na facebooku FMSEZNAM), radnice zveřejnila emocionální vyjádření primátora Petra Korče, který „hovoří o neuvěřitelné a naprosto šokující zprávě“ a poté, co se po sedmi dnech z toho šoku vzpamatoval, brojí, že „dětské oddělení v nemocnici včetně pohotovosti nesmí být zrušeno“.

Že se jedná o překotnou PR snahu naskočit rychle na vzedmutou vlnu veřejného mínění, o tom nejlépe svědčí hned začátek vyjádření, kde je časový údaj „v minulém týdnu 14. 3. zveřejnila nemocnice…“, z čehož vyplývá, že se pan primátor trošku ztrácí v čase nebo měl informaci o změnách ještě o týden dříve. Za bližší rozbor však stojí i další obsah vyjádření.

„Je nepochopitelné, že mě jako primátora 16. největšího města v republice nikdo z kompetentních osob o těchto naprosto zásadních změnách předem neinformoval,“ durdí se ve vyjádření primátor v podivné souvztažnosti s počtem obyvatel a dále sděluje, že „požádal svého náměstka pro zdravotní péči Igora Jurička, aby zahájil jednání s krajským náměstkem Martinem Gebauerem“, jako by mu jako primátor 16. největšího města nemohl zavolat sám. V únorovém vydání městského zpravodaje se přitom spolu s náměstkem Radovanem Hořínkem bez „svého náměstka pro zdravotní péči Igora Jurička“ chlubil fotografií právě s krajským náměstkem pro zdravotnictví v souvislosti s pohotovostí pro změnu zubní.

Hledá se viník nebo řešení?

S kým si primátor zavolat stihl či se s nimi jinak spojil, těmi jsou bývalá primářka dětského oddělení frýdecké nemocnice Ivana Röschlová a šéfka místních dětských lékařů Ludmila Nováková. Prvně jmenovaná pak v textu potvrzovala primátorovo ukazování prstem na „manažerské selhání“ ředitele nemocnice Tomáše Stejskala. Ivana Röschlová, která 18 let dětské oddělení v nemocnici budovala a vedla, současný stav komentuje takto: „Uzavření dětského oddělení frýdecké nemocnice je mimořádná událost, která zásadně ovlivní péči o naše děti. Frýdek-Místek tak bude mít prvenství v rámci celé České republiky, poprvé se zavírá dětské oddělení v takto velkém městě. Celá rozlehlá oblast zůstane bez zajištění nemocniční péče o dětské pacienty. Rozpadá se také činnost odborných dětských ambulancí v nemocnici. Definitivnímu uzavření dětského oddělení ve Frýdku-Místku předcházela několik let trvající devastace po personální a provozní stránce.“

Paní doktorka Ludmila Nováková je zde pak za dětské lékaře citována s tím, že „v případě, že je z nemocnice osloví někdo kompetentní a zajistí jim elementární podporu, jsou schopni a ochotni činnost dětské pohotovosti udržet“.

Petr Korč ve svém vyjádření zmiňuje i hejtmana Ivo Vondráka, senátorku Helenu Pešatovou, vyzývá ke spojení sil a sám sebe vidí v roli mediátora. Kde přesně vidí strany sporu, ovšem nedefinuje, a navíc se sám zcela jistě svým vyjádřením dostal do sporu s ředitelem nemocnice. Ten současnou situaci přičítá „širšímu problému nedostatku zkušených dětských lékařů a sester“, přes který můžeme skončit až u vzdělávacího systému a dvou ministerstev, a již dříve upozornil na povinnost praktiků dětskou pohotovost držet, kteří se k ní ovšem nehlásí. Nyní zaznívá, že by se i hlásili. Jaké má na ně páky kraj, proč je dosud nepoužíval a proč jako zřizovatel dopustil současnou situaci, může také spustit další ukazování prstem a další spory, kde bude minimálně tolik stran, kolik je těch politických, jimž se bude přičítat politická odpovědnost.

S čím se dá souhlasit

Rozporovat určitě nikdo nebude primátorovo vyjádření v této pasáži: „Věřím a předpokládám, že do řešení problému se aktivně zapojí i všichni naši městští zastupitelé, kteří jsou zároveň zvoleni i do krajského zastupitelstva. A je úplně jedno, zdali jsou v koalici či opozici. Péče o naše děti musí být naprostou prioritou pro všechny zvolené zástupce občanů.“ Petr Korč dále předem děkuje „za každou smysluplnou aktivitu a snahu nalézt řešení“, ale až další dny ukážou, zda u jednotlivých zainteresovaných osob a institucí, které vyzývá, nepřeváží nutkavá snaha uhrát politické body a vše se nakonec neukáže jako apríl, který pan primátor zmiňuje v závěru svého vyjádření.