Frýdecko-místecká radnice v tichosti zadala zpracování dopravní studie změny organizace dopravy místní komunikace – ulice Ostravská, v úseku od křižovatky Hlavní/Janáčkova až po křižovatku „u rady“ s ulicí 17. listopadu. Studie by měla prověřit možnosti zklidnění dopravy na této ulici, ale hned první návrhy v zadání vypadají kontraproduktivně, protože zde radnice na dnes čtyřproudé komunikaci navrhuje zabývat se vyčleněním jednoho pruhu v každém směru pro automobily a dalšího pro cyklisty.

„Nechápu, proč se vedení města do takových nesmyslných studií vůbec pouští. Stačí se podívat, jak vypadají v dopravní špičce ulice Frýdlantská a 8. pěšího pluku v Místku nebo třída TGM ve Frýdku. Což jsou ulice, po kterých jezdí hlavně vnitroměstská doprava. V době dopravní špičky jsou tak ucpané, že tam skoro neprojedou ani sanitky nebo hasiči a autobusy nabírají mnohaminutová zpoždění. Jestli dojde ke zúžení Ostravské ulice ze čtyř pruhů na dva, tak se tím dosáhne stejného „zašpuntování“ jako v případě těchto tří ulic. Působí to na mě dojmem, jako by někdo chtěl motoristy co nejvíce nas*at a znepříjemnit jim cestování autem. Vedení města by si mělo uvědomit, že rodinné nákupy s dětmi nelze dělat na sdílené koloběžce, k tomu potřebujete auto. Divím se tomu, že životem zkušený primátor Korč toleruje svým nezkušeným pirátským náměstkům takové nápady,“ podivuje se Michal Polák, který má za to, že si radnice výdaj ve výši 145 tisíc korun za studii mohla ušetřit. Studie však má kromě jednopruhových myšlenek, které u řidičů mohou těžko najít pochopení, i další zadání.

Položka „doplnění přechodů pro chodce“ bude spíše sloužit jako alibi, že další zebry by byly nepřínosné a o chodce je zde z hlediska jejich bezpečnosti postaráno dostatečně, ale kromě využití zbytku prostoru pro odbočování, autobusové zálivy, parkování, výsadbu zeleně se má zhotovitel zabývat i novým řešením stávající křižovatky ulic 8. pěšího pluku a Ostravská, například formou kruhového objezdu. Ten by nešel s vyčleněnými jednopruhy zvlášť pro auta a zvlášť pro cyklisty příliš dohromady a narážel by určitě i na hlukové limity v zástavbě, ale uvidíme, jestli studie, která má být hotova do konce června, bude nakonec nějak přínosná. Všechny navrhované úpravy musí odpovídat předpokládané intenzitě dopravy a musí být také doloženo, že navrhované řešení nezpůsobí zahlcení komunikace v jednotlivých úsecích.