Radnice po lednovém odvolání předsedy představenstva TS a.s. Jaromíra Kohuta, po němž následovalo odstoupení z funkce členky představenstva Pavly Kaletové, pokračuje v kontroverzních rozhodnutích ohledně této městské společnosti. Za oba výše jmenované už rada města stihla s účinností od 1. května navolit nové členy představenstva, jeden z nich však nemá podle všeho vyřešený „zákaz konkurence“, který je zakotven ve stanovách společnosti stejně jako pravidla o střetu zájmů.

V tomto týdnu měli dva noví členové představenstva „nastoupit do práce“ a vedení města se jim snažilo ulehčit vstup a zajistit větší smířlivost u zaměstnanců TS fotokampaní nádherně rozkvetlých kruhových objezdů s vyjádřením poděkování těm, kteří na tom mají zásluhu. Protože cibule jdou do země na podzim a kvetoucí prvky jsou roky vizitkou systematické práce technických služeb a příslušného odboru magistrátu, nelze zásluhy upřít ani odvolanému předsedovi, ale podstatnější je, že zkraje týdne se mohl začít s chodem frýdecko-místeckých technických služeb seznamovat pouze Vladimír Macura, zatímco Radim Tesař zůstal uvázán u konkurence.

Z běžně dostupných rejstříků vyplývá, že Radim Tesař dosud figuruje ve statutárních orgánech hned tří firem – LIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o., GUTRA s.r.o. a LIKVIDACE ODPADŮ HOLDING a.s. Překrývaným předmětem podnikání je především Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, také se objevuje Zámečnictví, nástrojářství a Opravy silničních vozidel.

Radnice s informacemi ohledně nových členů představenstva doposud šetří. Pouze nesměle v událostech týdne uvedla: „Zasedli městští radní, na stole měli mimo jiné výsledky hospodaření městských společností a volbu členů představenstva TS a.s.“ V usnesení ze 103. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 26. 4. 2022, pak lze dohledat konkrétní jména a rozhodnutí v působnosti valné hromady. Ve stejný den radní navolili se stejnou účinností od 1. 5. do dozorčí rady jiné městské společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., Radima Mamulu, někdejšího kandidáta do Senátu za ANO, o němž se spekulovalo jako o jednom z jmen, která by se mohla v technických službách TS a.s. po odvolání Jaromíra Kohuta objevit. Radima Tesaře s Radimem Mamulou pojí společné předchozí působení ve firmě AVE.

Dnes po poledni radnice na webu města zveřejnila usnesení ze včerejší schůze rady města, kde v působnosti valné hromady společnosti TS a.s. rozhodla o změně bodu 1 usnesení č. 3/103/2022 ze 103. schůze rady města konané dne 26. 4. 2022, která posouvá účinnost zvolení Radima Tesaře na 15. června.