Asi se mu zdálo, že už je příliš dlouho ticho po pěšině, zatímco na vlastní stavbě obchvatu Frýdku-Místku ticho rozhodně není, a tak Miroslav Patrik, resp. Děti Země, jimž předsedá, požádaly v těchto dnech ministra dopravy Martina Kupku, aby jim do 11. dubna zaslal informace o výsledku místního šetření a kdy lze zastavení stavebních prací očekávat.

Podle tohoto Dítěte Země, které z toho zjevně nikdy nevyroste, se část obchvatu Frýdku-Místku již měsíc staví bez povolení poté, co Nejvyšší správní soud 23. února zrušil stavební povolení, pro část obchvatu Frýdku-Místku dálnicí D48 délky 2,3 km, avšak podle zjištění Dětí Země se na stavbě stále pracuje.

„Předpokládali jsme, že se práce na stavbě do jednoho měsíce zastaví, ale místo toho se výstavba dálnice zřejmě naopak urychlila, neboť má zpoždění, které způsobily i masivní sesuvy pod vrchem Hůrka na podzim roku 2020. Nezbylo nám než poslat ministrovi žádost, aby nám poslal popis stavu staveniště a také informace, kdy se práce zastaví, pokud chybí pravomocné povolení,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Soud totiž v rozsudku z 23. února 2022 uznal jeden bod kasační stížnosti Dětí Země, které navrhovaly, aby závazné stanovisko Krajské hygienické stanice v Ostravě obsahovalo požadavek, podle něhož by se první měření intenzit hluku provedlo mezi prvním a třetím rokem od zahájení zkušebního provozu, kdy se dopravní intenzity ustálí a zároveň se doba měření nebude protahovat. Ministerstvo zdravotnictví ale tento návrh podle Dětí Země odmítlo s argumenty, které nebyly ničím konkrétním podložené.

„Pikantní na soudním sporu bylo i to, že ministr Dan Ťok ve svém vyjádření k naší žalobě demagogicky tvrdil, že do závazného stanoviska nemůžeme navrhovat délku zkušebního provozu, což pak od něho účelově opsal i Krajský soud v Ostravě ve svém zamítavém rozsudku. Přitom jsme nic takového nežádali,“ připomíná Patrik, který nyní využívá i sesuvu, který část stavby zkomplikoval.

„Další absurditou výstavby je průchod trasy v zářezu přes nestabilní území pod vrchem Hůrka v délce asi sedm set metrů, takže zde došlo k nečekaným masivním sesuvům. Opět tak podle nás selhal státní investor a úřady, pokud před zahájením stavby chyběly podrobné průzkumy, které by na toto riziko upozornily,“ uzavírá Patrik.

V tiskové zprávě pak připomíná, že se Děti Země obchvatem Frýdku-Místku „zabývají“ od roku 1996, kdy se rozhodovalo o variantách, a multikriteriální analýzu, podle které byla výhodnější severní varianta, nikoliv jižní. Vrací se tedy zase úplně na začátek, i když by už mělo být při míře rozestavěnosti obchvatu naprosto jasné, že tudy cesta nepovede…