Na veřejnost se dostal dokument, kterým primář dětského oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Miroslav Kobsa seznamoval praktické lékaře pro děti a dorost s aktuálními informacemi o provozu dětského oddělení nemocnice. V něm se hned na začátku píše, že „s účinností k 31. březnu 2022 se zastavuje provoz dětského oddělení po předchozím zastavení příjmů na oddělení“, dále že „nemocnice již nebude poskytovat tzv. interní pediatrickou péči“ a na konci že „pacienti budou odkazováni na využití pracovišť tohoto typu především v nemocnici Třinec, Nový Jičín a nemocnice Fifejdy, které jsou v akceptovatelné dojezdové vzdálenosti 30 km a 30 minut“.

Protože to zní všem rodičům z Frýdku-Místku a okolí hrozně, ředitel nemocnice Tomáš Stejskal už ladí oficiální informace pro veřejnost, které by ji měly uklidnit, zabránit fámám a pomoci se zorientovat v připravovaných změnách.

Určitě zásadní informací je, že beze změn v provozu zůstává porodní a novorozenecké oddělení a samotné dětské oddělení se neruší bez náhrady, ale bude postupně transformováno na jednotku pro dětské chirurgické pacienty a bude poskytovat léčebnou péči pro pacienty oboru chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie, ORL a pro pacienty potřebující endoskopická vyšetření.

V dokumentu se dále hovoří o tom, že v uvolněných prostorách bude postupně vznikat zázemí pro pediatrický stacionář a zvažované centrum ambulantních odborných pediatrických služeb.

Naproti tomu jsou pediatři informováni v dalším výhledu také o tom, že „k 31. 5. bude ukončena činnost dětské gastroenterologické ambulance a k 1. 4. 2022 ambulance endokrinologické. V tuto chvíli již byl vydán pokyn nepřijímat žádné další objednávky vyšetření, stávající pacienty těchto ambulancí vrací nemocnice do péče obvodních dětských lékařů.“

Je jasné, že frýdecká nemocnice nadále nebude mít problém postarat se o akutní případy dětských pacientů uprostřed noci, ale v případě menší naléhavosti podle všeho budou muset hledat pomoc jinde. V dokumentu se totiž píše: „Nově vzniklá jednotka nebude saturovat potřebu ošetření dětských pacientů po pracovní době v režimu LSPP (lékařské služby první pomoci) a pacienti budou odkazováni na využití pracovišť tohoto typu především v nemocnici Třinec, Nový Jičín a nemocnice Fifejdy, které jsou v akceptovatelné dojezdové vzdálenosti 30 km a 30 minut. V ÚPS (ústavní pohotovostní služba) bude k dispozici kvalifikovaný pediatr pro potřeby výhradně novorozeneckého úseku. Stejné pokyny budou projednány i se složkami rychlé záchranné pomoci.“

Komentář vedení nemocnice směrem k veřejnosti ke změnám v péči o dětské pacienty zveřejníme hned, jak nám bude poskytnut. Každopádně je zřejmé, že i ve frýdecké nemocnici musí řešit personální nouzi, z níž se snaží najít cestu ven. Vzhledem k obrovskému nedostatku pediatrů obecně a všude ji však nečeká nic lehkého.

FMSEZNAM děkuje čtenářům za tip.