Občané Frýdku-Místku v tomto týdnu našli ve svých poštovních schránkách leták Nemocnice ve Frýdku-Místku o tom, že její dětské oddělení je trvale v provozu. Ta tak reaguje na informace vedení města a bývalé primářky Röschlové, které považuje za zkreslené a polovičaté. Nejvíce management, zaměstnance i zřizovatele nemocnice irituje petice na obnovu dětského oddělení, ve které je vyjádřen nesouhlas s jeho uzavřením. Že jsou takto občané uváděni v omyl, pak dokazuje na dubnových číslech o počtu pacientů, která nejenže nejsou nulová, ale jsou naprosto srovnatelná s předchozími měsíci.

„Primáři oddělení frýdecko-místecké nemocnice požádali primátora Petra Korče o svolání mimořádného zastupitelstva, kde by se o celkové situaci v nemocnici mohli politici a lékaři společně pobavit. Na tuto výzvu reagoval pan primátor slovy, že toto není vhodným prostředkem ke vzájemné komunikaci. Na pozvání vrchních sester na prohlídku nemocnice s reálným objasněním fungování nemocnice a dětského oddělení primátor města bohužel nepřišel. Je s podivem, že se nikdo z osob, které se k chodu dětského oddělení a celé nemocnice vyjadřují, nepřišel do nemocnice podívat, aby se přesvědčil o skutečném stavu fungování nemocnice. Je v pořádku, že pan primátor nezná prostředí dětského oddělení, ale ví, že je zde vše špatně? Posoudí to ze židle magistrátu?“ zaznívá z letáku, který zjevně vznikl ještě před tiskovou konferencí nemocnice za účasti primátora a kde se zdůrazňuje, že dětské oddělení fungovalo a stále funguje a že nemocnice nechce být politiky využívána v souvislosti s volební kampaní před podzimními komunálními volbami.

Na klid zbraní mezi nemocnicí a radnicí to ale nevypadá. Nemocnice, jejímž zřizovatelem je kraj a odpovědnost za její fungování tak jde za krajskými politiky, letákem tak trochu „vrátila úder“, radnice se zase na nemocnici obrátila už i oficiálně s velkým množstvím cílených dotazů, které vyznívají jako snaha získat další střelivo.

Leták každopádně vedle politické roviny obsahuje i praktické informace o tom, jak je od dubna péče o dětského pacienta zajišťována, včetně potřebných kontaktů, na které se mohou rodiče v případě pochybností obracet. „Vážení rodiče, rozumíme vašim obavám, obavám veřejnosti i komunálních politiků měst a obcí v naší spádové oblasti o dostupnost primární i akutní péče o vaše děti. Naší prioritou je zajištění péče o všechny pacienty bez rozdílu věku, tedy vaše děti, vás i vaše blízké,“ ujišťuje nemocnice. Ta doufá, že se jí brzy podaří ve spolupráci s praktickými lékaři zajistit znovu provoz lékařské pohotovostní služby po celý týden. Od května se díky praktikům podařilo pohotovost kromě víkendů a svátků zajistit i v pátky.