FMSEZNAM chtěl v dnešním článku přiblížit čtyři varianty prodeje nebo směny bývalého hotelu Centrum, které mají zastupitelé projednat na svém zasedání ve středu 15. prosince, ale ti obdrželi před víkendem ještě velmi překvapivý dodatek s variantou číslo pět, který nelze označit jinak než poněkud zvláštním úskokem stranou, protože do hry o městský majetek vstupuje městská společnost DISTEP.

Společnost DISTEP a.s. je téměř výhradním dodavatelem tepelné energie ze soustavy centrálního zásobování teplem na území města Frýdku-Místku. Předsedou představenstva je Jiří Čuda, další nominant hnutí ANO, takže u hotelu Centrum vzniká další zajímavé propojení lidí napojených na toto hnutí (psali jsme zde). Zájem městské společnosti, která se tak vlamuje naprosto mimo oblast svého hlavního podnikání a poslání, je zdůvodňován tím, že v současné době společnost DISTEP a.s. má sídlo, kanceláře i provozovny v několika budovách a z hlediska větší efektivity práce má zájem sloučit vše do jedné budovy. Za tímto účelem má záměr zrekonstruovat část hotelového objektu, sloužící původně jako restaurace, na prostory sloužící jako administrativní a technické zázemí společnosti a část objektu původně využívanou jako hotelové pokoje na stavbu občanské vybavenosti pro účely vybudování nájemních bytů. Občan se právem ihned zeptá, jak se tato akvizice promítne do ceny tepla, a palčivých otázek si je vědom i právní odbor města: „Z předloženého materiálu nevyplývá, zda má společnost dostatek finančních prostředků na koupi nemovitých věcí a na rekonstrukci budovy č.p. 494, či jakým způsobem bude financování řešit, zda to nebude mít dopad na rozpočet města v následujících letech (tj. zda společnost nebude žádat město o mimořádné finanční prostředky na rekonstrukci budovy či zda se nepřiměřeně nezadluží apod.).“ I tady, stejně jako v hlavním materiálu se čtyřmi variantami řešení, se však vzápětí objevuje vyjádření náměstka Radovana Hořínka, že se jako předkladatel s vyjádřením právního odboru ne zcela ztotožňuje.

1. varianta

Zastupitelstvo má rozhodnout o směně souborů nemovitých věcí se společností AVOS elektro s.r.o. Romana Sovy (v dozorčích radách dvou městských společností za ANO), která nabízí dva bytové domy na ulici Skautská a Hutní. Ty jsou v podstatě ve vyloučené lokalitě a hned vedle je budova nabízející „ubytování hotelového typu“, dokazující, že termín ubytovna se dá opsat různě. V materiálu pro zastupitele se hovoří o nesouladu právního stavu evidovaného v katastru nemovitostí se skutečným stavem, když v nabídce, která má tímto mít právní vadu, nesedí počet bytových jednotek.

2. varianta

Zastupitelstvo má rozhodnout o směně souborů nemovitých věcí se společností SLEZAN HOLDING a.s., která se netají, že je dlouhodobým zájemcem o hotel Centrum a byla také aktivním účastníkem dražby v roce 2018, která skončila nejvyšším podáním ze strany města. Slezan chce městu nabídnout soubor nemovitého majetku společnosti tvořící areál ředitelství a Faunaparku na ulici Na Příkopě.

3. varianta

Zpeněžit hotel Centrum formou veřejné dobrovolné dražby.

4. varianta

Zpeněžit hotel Centrum formou nabídkového licitačního řízení.

Zastupitelé musí pro zodpovědné rozhodování o dalším osudu hotelu nastudovat více než dvě stě stran. A někteří by se měli ještě prohrábnout svými volebními programy.

Volební materiál hnutí ANO.

Volební materiál hnutí Naše Město.