Frýdecko-místecká ČSSD oslovila občany a všechny zastupitele s výzvou Nestůjme stranou, která reaguje na události posledních dní, které vyústily ve válečný konflikt na Ukrajině. Vyzývá k materiální pomoci i k tomu, aby byl Frýdek-Místek připraven poskytnout střechu nad hlavou ukrajinským rodinám.

Znění výzvy, se kterou se dnes Karel Deutscher, předseda klubu zastupitelů za ČSSD ve Frýdku-Místku, obrátil i na všechny zastupitele:

„Vážení občané,

válečná situace v zemi, s níž má nám nejbližší soused stokilometrovou státní hranici, v posledních dnech a hodinách jasně ukazuje, že Ukrajina potřebuje právě nyní i naši pomoc. Určitě je dobře, že probíhají nejrůznější sbírky a akce na podporu Ukrajiny, ale je třeba dělat konkrétní kroky i ve Frýdku-Místku. Měli bychom poskytnout konkrétní pomoc okamžitě a současně se připravit na velké množství lidí, kteří kvůli ruské agresi přicházejí o střechu nad hlavou a svou existenci. Město Frýdek-Místek by nemělo zůstat stranou, ale přijmout realitu, před kterou jsme postaveni, a zamyslet se i nad situací, která se nás nedotýká jen zdánlivě. Radnice by kromě finanční pomoci, na které se všechny politické kluby jistě dohodnou, měla okamžitě zmapovat veškeré možnosti objektů, které jsou nyní nevyužité a mohly by poskytnout střechu nad hlavou lidem, ženám a dětem z Ukrajiny, u nichž na rozdíl od jiné kategorie uprchlíků není pochyb, že si naši pomoc zaslouží. Mít přehled v kapacitách, které jim můžeme poskytnout, bereme jako úplně základní vyjádření postoje k tomu, co se dnes kolem nás děje.“