Tématem pořadu Černé ovce, odvysílaného Českou televizí 10. ledna, byla střelnice na Hliníku, na jejíž problematický provoz dlouhodobě upozorňují okolní občané vytahující kulky z fasády nebo si stěžující na celoročního Silvestra. Reportáž jasně prokázala, že na městem pronajatém pozemku dochází k porušování pravidel bezpečné střelby, provozního řádu a nekázni na střelnici, která může vést k fatálním důsledkům uvnitř i mimo areál. Mnohem méně jasný je z ní přístup politické reprezentace, i díky střihovému kouzlu reportáže s citací exprimátora Michala Pobuckého z červnového zastupitelstva roku 2020. Téma střelnice se ovšem objevilo i na posledním zasedání zastupitelstva v prosinci loňského roku.

Na závažná fakta ohledně střelnice na Hliníku v prosincové diskuzi upozornil Pavel Machala (ČSSD), který požádal, aby se tím vedení města zabývalo. „Ta situace se mi jeví jako vážná a nerad bych, aby tam k něčemu došlo,“ nabádal Pavel Machala. Primátor Petr Korč přiznal, že střelnici navštívil, seznamuje se s informacemi a je i v kontaktu s Policií ČR. „Čekám jako celé zastupitelstvo na výsledek jednání kontrolního výboru, který určitě předloží nějakou zprávu zastupitelstvu, abychom s tím mohli nějak naložit,“ prohlásil alibisticky a neopomněl podotknout, že se jedná o věc, kterou „zdědil po předešlém vedení“. Pavel Machala následně zapochyboval, že kontrolní výbor je tím správným orgánem, a připomněl, že bývalý primátor Pobucký omezení střelnice neúspěšně navrhoval. To mohla potvrdit i lednová reportáž České televize, která střihla exprimátora v okamžiku, kdy na zastupitelstvu z června 2020 říká: „…poslal jsem tam odbor bezpečnostních rizik, aby zjistili současný stav, vrátili se s plnou hrstí střeliva, které skončilo mimo střelnici, což je bezpečnostní riziko.“ Reportérka však taktně vynechala začátek reakce tehdejšího primátora, jenž tehdy odpovídal Igoru Juričkovi (Piráti), upozorňujícímu na tehdejší petici. „My už jsme to na radě jednou řešili, byl tam návrh na vypovězení nájemní smlouvy z důvodu bezpečnosti, my jsme to podporovali, hlasy ANO a KDU to neprošlo, střelnice pokračovala dále,“ mohli se diváci dozvědět, kdyby bylo vyjádření celé (viz , čas 3:06). Místo toho reportérka pouze konstatuje, že „tehdejší rada města návrh na zastavení pronájmu nepodpořila“ a dává prostor novému primátorovi Petrovi Korčovi: „Po druhé várce dalších stížností a podnětů od občanů se střelnicí zabývá kontrolní výbor, který je nejvyšším kontrolním orgánem v rámci celé politické reprezentace. Pokud kontrolní výbor dojde k tomu, že ta střelnice není bezpečná, že ji většina politické reprezentace nechce, tak je naprosto přirozené, že ten výstup bude zadáním pro vedení a my prostě provedeme nějaké další kroky.“ A reportérka k tomu dodává: „Jak jsme právě slyšeli, rozhodování není jen o bezpečnosti, ale také o tom, jestli střelnici budou chtít politici.“

Co chtějí politici?

Co budou chtít politici, je však hodně nejasné. Kromě konzistentního postoje ČSSD je zde primátor Petr Korč z Našeho Města odkazující na kontrolní výbor, který se touto kauzou znovu bez výsledku zabývá (a otázkou je, jestli by vůbec měl) už od září. V jeho čele stojí Marcel Sikora z KDU-ČSL, která podmínky fungování střelnice měnit nechtěla a jenž i v prosinci na zastupitelstvu zdůrazňoval splnění provozních podmínek, platná povolení, balistický posudek, hlukové zkoušky a hygienické limity. Piráti se před koncem roku k tomuto tématu nevyjádřili vůbec, ačkoliv v červnu 2020 Igor Juriček, tehdy zastupitel, dnes radní a náměstek primátora, hovořil v souvislosti s peticí o „silném hlasu celé čtvrti, který by neměl zapadnout – a rada by se tomu měla věnovat“. ANO tehdy upozorňovalo, že celá lokalita je vlastně myslivecká honitba, takže se střelivu mimo areál nelze divit, a že vždycky něco někomu vadí, vždycky je někdo něčím omezen, ale v této lokalitě se vždycky střílelo a vždycky tam bydleli lidé. Přitom v reportáži vystupuje za kontrolní výbor Martin Jurka, který tam byl nominován právě za ANO, jenž upozorňuje na 70 stížností na hluk a nebezpečnost a vybízí: „Město se k tomu musí postavit čelem a rozhodnout.“ Za dané situace tak asi bude rychlejším řešením a spásou pro politiky i občany, když provoz na střelnici znovu zakáže Policie ČR pro neplnění provozních podmínek.