„Už nějakou dobu se sem pravidelně vracím každé pondělí. Vždy se moc těším na děvčata, která jsou opravdu laskavá a starají se o mě jako o vlastní. Dalo by se říct, že je to můj druhý domov.“ Právě těmito slovy popsala svůj pobyt v týdenním stacionáři Charity Frýdek-Místek klientka Liduška. Pro někoho pouhé klišé, pro pečovatelky Charity ovšem balada pro uši, která dodává energii do náročné práce.

Týdenní stacionář je součástí Charity Frýdek-Místek již několik let, ale i pracovníci Charity přiznávají, že i přesto se občas setkávají s tím, že mnozí nemají tušení, co vůbec „týdenní stacionář“ je a k čemu vlastně slouží. „Klientem se může stát senior či osoba starší 45 let, která není plně upoutána na lůžku. Ve většině případů se na nás obrací pečující osoby, které musí splňovat své pracovní povinnosti, ale zároveň chtějí mít jistotu, že v průběhu jejich nepřítomnosti je jejich rodinný příslušník v bezpečí a má veškeru potřebnou péči. To samozřejmě zahrnuje obvyklou denní péči, hygienu, stravu, ale také kontakt s vrstevníky, volnočasové aktivity a láskyplnou pozornost. Víkendy poté tráví se svou rodinou v domácím prostředí,“ popisuje princip služby vedoucí střediska Darja Hamalová.

Službu lze využít krátkodobě na pár týdnů, dlouhodobě po několik let, ale také přerušovaně, nesouvisle. Klient má dostatek svého soukromí v jednolůžkovém či dvoulůžkovém pokoji, ale zároveň se nikdy necítí osaměle, jelikož je středisko obohaceno hned několika zákoutími, kde mohou své volné chvíle trávit s pracovníky či vrstevníky. „Klientům se také věnují dobrovolníci, kteří je doprovází na mše, vyráží společně na procházky v blízkém okolí nebo jen relaxují u kávy,“ doplňuje vedoucí střediska.

Jedná se o ojedinělou službu, která je svou formou dokonce jedinou v okrese Frýdek-Místek. Její přínos vidí pečovatelky Charity v tom, že pečující osoby se neodlučují od svých blízkých natrvalo. Mají pouze možnost věnovat se svým povinnostem a zároveň mít jistotu, že je o ně dobře postaráno.

Pokud je týdenní stacionář službou, kterou právě hledáte, neváhejte kontaktovat sociální pracovnici Martinu Škarkovou na tel.: 730 524 664 nebo prostřednictvím e-mailu: martina.skarkova@charitafm.cz.