Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovoznilo první část obchvatu Frýdku-Místku a související napojení dálnice D56, takže došlo k napojení na dálnici D48 směrem od Příbora, v plném profilu bylo zprovozněno také napojení dálnice D56 směrem na Ostravu. Vedení ŘSD ale připustilo, že není úplně spokojeno s částí cementobetonových krytů vozovky, takže řidiči už teď mohou očekávat lokální opravy problematických míst.

Když se média ptala, zda tlak na rychlost zprovoznění stavby není na úkor potřebné kvality, generální ředitel ŘSD Radek Mátl prozradil, že s provedením stavby nepanuje plná spokojenost. „Na první etapě nejsme úplně spokojeni s částí vozovky, kde máme problémy s cementobetonovým krytem. V tuto chvíli je stavba způsobilá, uvedená do provozu, samozřejmě to z hlediska bezpečnosti není problém, ale na druhou stranu budou probíhat přebírací řízení, budeme prověřovat kvalitu, abychom tu komunikaci převzali od zhotovitele. Je možné, že tady budou nějaké opravy, protože jsme zjistili, že jsou na té komunikaci určité vady. Budeme muset se zhotovitelem řešit způsob opravy některých lokálních míst. Takže ta kvalita neříkám, že je úplně dokonalá, určitě bude zde nějaké řešení v rámci přebírek, abychom dokázali do budoucna zabezpečit tu životnost, která byla plánována,“ sdělil na dnešním slavnostním otevření další části stavby ředitel ŘSD Radek Mátl.

Důvod ke slavení to pro občany Frýdku-Místku navzdory určitým nedokonalostem přece jen je, protože odkloněním tranzitní dopravy z města v západojižním a severojižním směru výrazně vzroste bezpečnost i plynulost silničního provozu. Významného poklesu dopravy, hluku a emisí se dočkají zejména obyvatelé v okolí aktuálně velmi zatížených ulic Příborská, Beskydská a Frýdlantská. „Pro město je nyní klíčové co nejrychlejší zprovoznění druhé části obchvatu, díky které bude z Frýdku-Místku odvedena veškerá tranzitní doprava. Aktuálně tedy intenzivně pracujeme na tom, abychom druhou část obchvatu uvedli do provozu, i když z části jen v polovičním profilu, ještě před koncem letošního roku,“ uvedl při zprovoznění staveb Radek Mátl. Podle něj se poloviční profil bude týkat zhruba dvou, dvou a půl kilometru, v problematickém úseku zasaženém sesuvem. Zrušené stavební povolení se tu ale už podařilo vyřešit a intenzivně se pracuje na eliminování nabraného zpoždění.

V celém profilu by řidiči stavbu II. etapy obchvatu měli využívat zřejmě od června příštího roku. „V průběhu jarních měsíců by se měl dodělat ten druhý jízdní pás a před létem by se měl zprovoznit celý obchvat Frýdku-Místku v plném profilu,“ sdělil Mátl.

Dnešního slavnostního přestřižení pásky se kromě zástupců ŘSD a kraje zúčastnili také zástupci vedení města Frýdku-Místku. Ke cti primátora Petra Korče budiž řečeno, že neopomněl vyzdvihnout i úsilí „svých předchůdců“, kteří se o prosazení stavby obchvatu dlouhá léta snažili. „Já věřím, že ten další, ať to budu já, nebo někdo další, se opravdu dožije celé té trasy. A zároveň věřím, že i tato první etapa zase pomůže k tomu, aby zmizelo to, co je největší tíhou města – tranzitní kamionová doprava,“ uvedl primátor Petr Korč.

Komunikace D48 Frýdek-Místek, obchvat I. etapa a D56 Frýdek-Místek, připojení na D48, byly realizovány v letech 2018–2022 za cenu díla 2 169 mil. Kč bez DPH.