Zastupitelstvo města mělo na svém středečním jednání rozhodnout o prodeji sportovního areálu v Lískovci s fotbalovým hřištěm a tribunou spolku TJ Sokol Lískovec z.s. za 6 milionů korun. Současná radnice považovala tento majetek města za zbytný, nakonec se ale nechala přesvědčit a materiál stáhla, takže se k této transakci může oficiálně vyjádřit alespoň místní osadní výbor.

„Já si myslím, že město by nemělo prodávat sportovní infrastrukturu. Mám informace, že osadní výbor o tom do minulého čtvrtka nevěděl. Víte, jaká byla historie toho stadionu, že už byl prodaný a že ho chtěli prodat dál, ale využili jsme klauzuli v prodejní smlouvě, kdy jsme byli osloveni jako první a tento fotbalový stadion jsme nabyli zpět. Taky víte, že TJ Sokol Lískovec je zastoupen panem Myškou, jehož působení ve fotbalovém klubu nebylo úplně šťastné, nevím, kde na to chtějí těch šest milionů vzít. Mám obavy o osud tohoto areálu do budoucna a plně se ztotožňuji s vyjádřením odboru územního rozvoje a stavebního řádu, že je na zvážení, zda by neměl zůstat, stejně jako je tomu u jiných strategických sportovišť, v majetku města. Dneska v Lískovci, příště v Chlebovicích, takto můžeme za zbytný majetek označit cokoliv,“ apeloval Pavel Machala (ČSSD), aby byl tento bod stažen z jednání nebo se o něm nehlasovalo v souhrnu dalších dvaceti majetkových transakcí.

„V podstatě neumím odpovědět, jaká je přesně motivace žadatele, to je jeho věc. Žádostí chodí desítky, stovky ročně, žádost byla podána, postupovalo se standardně, výsledek je tento. Očekávají se tam další investice, má tam zatékat z pozemku nad areálem, ale já nemám žádné zvláštní informace navíc,“ reagoval nejprve předkladatel Radovan Hořínek (ANO).

Igor Juriček (Piráti), který má nyní lískoveckou okrajovou část na starosti, se nechal slyšet, že při úvodním seznamovacím dni, kdy jej zajímaly „všechny slasti, strasti, radosti, bolesti“, byl upozorněn, že tělovýchovná jednota chtěla areál odkoupit, ale z komunikace nepostřehl, že by byl osadní výbor vyloženě proti. „Měl jsem spíše neutrální dojem, takže asi jsou jen překvapeni, že je transakce na stole,“ sdělil Igor Juriček.

„Pochopil jsem tedy, že na posledním jednání jste asi nebyl, a bylo by dobré mít písemné vyjádření osadního výboru jako v minulosti, když se jedná o důležitý majetek pro občany Lískovce. Jestli s tím osadní výbor souhlasí, nebo ne. Za mě by to bylo určitě fér. Obávám se důvodně, že ztrácíme kontrolu nad tím, co tam bude, nebo nebude,“ prohlásil Pavel Machala.

„Já rozumím, že když přijde žádost, standardně je zpracována, ale rada města nám doporučuje prodat a my nevíme, za co to spolek koupí, za co to zrekonstruuje. Nebude lepší pro město a pro místní, aby se to opravilo? Jedná se o nepotřebné pozemky…, kdo o tom rozhodl? Nezlobte se na mě, jsou velmi potřebné. Z mého pohledu potřebujeme každé hřiště, co rozvíjí pohyb, talent, jakýkoliv. Pojďte ten bod stáhnout,“ vyzýval Michal Pobucký (ČSSD).

„V obecné rovině nejsem moc přítel odkladu něčeho, za tři měsíce budeme ve stejné situaci jako dneska. Nikde není řečeno, že pokud by to vlastnil někdo jiný, že tam ta činnost zanikne, to nemůžu tvrdit. Navíc ten areál jako takový nejde stočit do ruličky a někde odnést. Pokud jde o to, kde vezmou nebo nevezmou peníze, v této fázi materiálu neprověřujeme bonitu, ani u jiných žadatelů. Bonita se osvědčí tím, zda při smlouvě o smlouvě budoucí ty peníze složí, nebo nesloží. Co se týče investic, v teoretické rovině jsou možné, ale rozpočtové a finanční možnosti města jsou nějaké. Sportoviště v obecné rovině mají být udržována, souhlasím, ale znamená to nějaké investiční prostředky navíc, se kterými nebylo počítáno,“ vysvětloval Radovan Hořínek.

„I já jsem v kontaktu s občany místní části a ti se toho prodeje obávají, respektive toho, že po případném prodeji TJ Sokol nebude zaručeno, že bude to hřiště nadále veřejné sportoviště, že budou mít právo vstoupit, že se neuzavře pro soukromou skupinu. Bylo by vhodné i to předkupní právo, jako tomu bylo minule, a i já se obávám, že současný spolek na to nebude mít finance. Chce je zajistit z dotací, ale v roce 2019 měl na dotacích 56 tisíc, z darů dva tisíce korun, trošku se obávám se, že tím to nepokryjí. Pro prodej tohoto hřiště nebudu,“ přidal se Marcel Sikora (KDU-ČSL).

„Pro mě je zarážející, že nová koalice se zaštiťuje participací, ale u tak významného objektu ani nechtěla oficiální vyjádření osadního výboru, spoléhá se na debatu před devíti měsíci. Pochybuji o bonitě kupujícího, kde na to chtějí vzít, aby to koupili a nějakým způsobem opravovali. Zajišťující instituty do smlouvy jsou fajn, ale přesto se obávám, že kdyby se spolek dostal třeba do exekuce, do jaké míry by zajišťující instituty pomohly. Pokud se to prodá, nemusí to dopadnout dobře,“ varoval znovu Pavel Machala a požádal, aby prodej tohoto stadionu byl zamítnut.

„Je pravdou, že zazněly i podněty, které mají svou váhu. Nejsem přítel oddalování rozhodnutí, ale za všeobecného konsensu bych tedy ten bod stáhl,“ uvolil se nakonec ke konstruktivnímu přístupu Radovan Hořínek a obrátil se na Igora Jurička, aby opatřil stanovisko osadního výboru.

Smířlivost však skončila s dalším návrhem Michala Pobuckého, který chtěl radě zastupitelstvem uložit, aby byly vyčleněny potřebné finance tak, aby v příštím roce mohla začít rekonstrukce lískoveckého areálu.

„Teď nás úkolujete, ale my máme své priority. Navíc osadní výbor má svůj rozpočet, on dává své priority, řeší to tak Skalice, Chlebovice. Může si to postupně spravit na úkor jiných věcí, je to na jeho rozhodnutí,“ reagoval náměstek Jiří Kajzar (Naše Město) s tím, že by se jednalo o nesystémové rozhodnutí. Návrh Michala Pobuckého tedy neprošel, podpořilo jej 14 zastupitelů, ale o prodeji lískoveckého areálu zastupitelstvo pro tuto chvíli nehlasovalo.