„Statutárnímu městu Frýdek-Místek nepřísluší hledat únikové cesty před zákony a nařízeními vlády. Cílem a povinností města je nařízení dodržovat a být příkladem a vzorem pro občany v dodržování nařízení a zákonů,“ hájila frýdecko-místecká radnice zrušení vánočních trhů, které nesli obyvatelé velmi nelibě. K velkému štěstí občanů, a zcela jistě i radnice, nebyli konšelé stejně purističtí i u likvidace vánočních stromků, jinak bychom s ohledem na nový zákon o odpadech i novou městskou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství museli s vánočními stromky všichni do Bruzovic nebo na Frýdeckou skládku.

Jak by to dopadlo, je zřejmé, asi by z oken lítaly nejen vánoční stromky, a potvrdila to i obrovská nevole, která se zvedla v Ostravě, kde si troufli s odkazem na nový zákon o odpadech občany vybídnout, aby nově odkládali vánoční stromky do sběrných dvorů s tím, že jinak „se dá říci, že se mohou dopustit přestupku, za který zákon samozřejmě stanovuje i sankci“. Lidé se samozřejmě ihned začali předhánět, kdo radnici více „naloží“, ale naložit stromek s padajícím jehličím do auta a odvézt do sběrného dvora, to udělal jen málokdo.

Faktem je, že ze zákona o odpadech je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje, pokud tuto věc není možné používat k původnímu účelu. To uvádí i nová vyhláška přijatá zastupiteli v prosinci, kde v článku o biologickém odpadu rostlinného původu stojí, že pokud není kompostován v místě vzniku, lze jej odevzdávat do kompostárny v Bruzovicích a v areálu skládky odpadů na Panských Nových Dvorech nebo do speciálních sběrných nádob. Ty se samozřejmě k tomu účelu nehodí, lidé jsou zvyklí jednoduše stromky odkládat u popelnic. Teoreticky tím samozřejmě zakládají černou skládku, ale dlouhodobý úzus ve městě zůstal naštěstí zachován a pracovníci Frýdecké skládky jsou jako obvykle připraveni svoz na kompostárnu, kde budou štěpkovány a následně využity při výrobě kompostu, obstarat sami.

Ještě jednou škoda, že k podobnému proplutí mezi zákonnými normami se město neodhodlalo u vánočních trhů, kde mu bylo dodržení zákona nadevše.

Podle avizovaných termínů by všechny odložené vánoční stromky měly od popelnic zmizet do 19. ledna.