Na 25. února se připravuje dražba Českého domu, v současnosti největší billboardové plochy ve městě, kde se pár dní nazpět objevila i informace, že by objekt mohl po letech nečinnosti a chátrání změnit majitele a najít náplň novou. Přibližně ve stejnou dobu oznámilo město dražbu u jiné budovy s historickou hodnotou, nabízí se M O R A V I A  B A N K A.

Dražba Čecha

Objekt známý dnešním generacím spíše jako „U Čecha“, z éry vyhlášené restaurace a pivnice, kde mladé ročníky nabíraly kuráž, než vyrazily do tanečních v nedalekém Národním domě, píše svou historii už od konce 19. století jako Německý dům. Přejmenován na Český dům byl po válce, stal se velmi oblíbeným, ale po revoluci se zánikem BHR (Beskydské hotely a restaurace) už jeho sláva postupně bledla. Chátrající nemovitost vadila veřejnosti, která vybízela k aktivitě i město, to ale mělo někdy před pěti lety diametrálně jinou představu o ceně, za níž by bylo ochotno se dalšího osudu budovy ujmout. Už tenkrát chtěl majitel po městu částku 25 milionů korun a na stejné ceně má začít i boj o poslední elektronický příklep také nyní, kdy ceny nemovitostí značně vzrostly. O zájemce asi ani tak nebude nouze, jak ukázal vývoj situace kolem hotelu Centrum, i s ohledem na to, že při návštěvě příslušných stránek dražby na vás v připojených dokumentech čeká studie „Změna užívání z ubytovny na hotel“.

Písmena Moravia banky

Město v roce 2017 před nabytím Českého domu ze strategických důvodů upřednostnilo nákup objektu Moravia banky navázaného na Národní dům. Nová radnice teď s patosem jí vlastním oznámila, že budově „navrátí její hodnotu“ a že z objektu nyní sundaná písmena půjdou do dražby. „Sundání zlatého nápisu je symbolickým předělem, kterým začíná nová éra v historii objektu,“ holedbá se radnice s tím, že objekt bude opět sloužit lidem, a to v rámci vzniku nového kulturního centra s městskou galerií, což není žádný nový spásný nápad. Současně avizuje, že „písmena si lidé budou moci pořídit ve veřejné dražbě, výtěžek půjde na charitativní účely“. Je jisté, že sundání zlatých písmen se zlatým písmem do kroniky města nezapíše, ale možná by si pro pojítko s historií město mohlo nechat alespoň písmeno M a K – mělo by pro KULTURNÍ CENTRUM konec i nový začátek. Když je na tu symboliku…