Tématem, které na červnové jednání frýdecko-místeckého zastupitelstva přinesli samotní občané, se stalo další fungování Centra aktivních seniorů, které má skoro po třech letech od srpna fungovat v novém režimu, podle vedení města demokratičtějším.

„Chtěl bych vědět, kdo je autorem návrhu této změny, zda se tím zabývalo zastupitelstvo, jaký je důvod pro tuto změnu, jestli jsou známy nějaké výtky, stížnosti a připomínky na současnou správu a organizaci práce centra, a protože každá změna by měla vést ke zlepšení, ptám se, jaký je očekávaný přínos,“ vystoupil na zastupitelstvu Ladislav Steininger, člen městské organizace Seniorů České republiky, které byla vypovězena stávající smlouva o výpůjčce.

„Nevím, jestli jsem byl iniciátorem já, zřejmě to tak bude. Reportoval jsem vedení, jak to tam funguje, přišlo mi, že centrum má mnohem věští potenciál, zejména co se týká náplně činností. Řešili jsme i vnitřní hádky, půtky mezi stávajícími uživateli. Centrum aktivních seniorů by mělo být pro co nejširší vrstvu seniorů ve městě, bez ohledu na to, zda jsou členem nějakého klubu nebo mají svou vlastní organizaci,“ vysvětloval Igor Juriček (Piráti), náměstek primátora.

„Budova sloužila už po otevření širší veřejnosti, nejenom Seniorům České republiky. Ve Frýdku-Místku jsou dvě organizace Seniorů České republiky, což není běžné, jednu zastupuje pan Kališ, druhou paní Kaňoková. Dohodli se, myslím, že ta spolupráce tam fungovala, měli své kanceláře a své aktivity tam mohli vykonávat. Senioři České republiky dostali výpověď, byli správci budovy, protože ji měli ve výpůjčce, tak kdo tu funkci bude nadále vykonávat, kdo ji bude spravovat, jaký bude rozvrh hodin, kdo tam bude mít přístup, kdo to bude organizovat, přinese to nové finanční náklady?“ přišel s dalšími otázkami Marcel Sikora (KDU-ČSL).

Vedoucí odboru sociálních služeb Jarmila Kozlová osvětlila, že správa byla rozdělena na dvě části. Opravy, údržby a technická část bude spadat pod odbor správy obecního majetku, který bude tyto činnosti sledovat domovníkem. Organizační stránku bude zaštiťovat městský koordinátor pro aktivizační činnosti seniorů, pro role recepčních jsou vytipovány osoby, s nimiž budou uzavřeny pracovní dohody. „Nyní se u nás střídá deset recepčních, našich členů, kteří jsou dobře informováni o činnosti, takže s tou informovaností bude trochu problém. Bude to trochu komplikace, nikoliv překážka,“ snažil se o pozitivní přístup současný garant centra Dalibor Kališ (KSČM), který se nejvíce těší na to, že mu „odpadne takové to běhání, když si někdo stěžuje, že ventilátory v noci hučí“.

„Vychytali jsme mnoho počátečních bolístek, dořešilo se to, začíná provoz s daleko menšími problémy než doposud,“ řekl Dalibor Kališ a zdůraznil, že pokud do centra přišel někdo, kdo byl v okruhu těch, pro které má sloužit, nikdy nebyl odmítnut.

„Rozumím, proč přechází správa pod odbor správy obecního majetku, to chápu. Proč tu organizační náplň nemohou mít stále na starosti senioři jako největší organizace ve městě, tomu nerozumím. Systém většinově v sociálních službách funguje tak, že pokud je organizace, která se něčemu věnuje, tak tu činnost nepřebíráme, ale zajišťuje ji ta organizace,“ komentoval změny v centru Michal Pobucký (ČSSD).

Podle vedení města má být však role města hlavně koordinační, aby se u centra dosáhlo maximální vytíženosti, která je podle Dalibora Kališe nyní okolo 65 %. „Město chce aktivity v centru demokratizovat a předejít jakýmkoliv kompetenčním sporům. Bude tam nezávislý arbitr z odboru sociálních služeb,“ uzavřel téma Jakub Tichý (Piráti).