Zaměstnanci TS a.s. chtějí dát najevo, že stojí za odvolaným předsedou Jaromírem Kohutem, a předali FMSEZNAMu prohlášení, kterým vyjadřují rozhořčení z „bezdůvodného odvolání novou radou města Frýdku-Místku“ a současně mu touto formou chtějí poděkovat „za vedení, spolupráci, pevnou ruku a zároveň lidský, kamarádský a slušný přístup po celou dobu působení v řídící funkci“.

„Víme, že nám to ředitele nevrátí, ale také chceme, aby se vědělo, že nám to celé není jedno,“ říkají s tím, že „mnoho zaměstnanců pracuje ve společnosti již delší dobu a není jim lhostejné, jak se bude osud firmy, která za vedení Ing. Kohuta získala ve městě a okolí prestiž, vyvíjet v budoucnu“.

Ve vyjádření, které má FMSEZNAM k dispozici, je hned na úvod vyjádřen podiv nad odvoláním „i přesto, že v poměrně nedávném výběrovém řízení byl na toto místo opětovně vybrán a jmenován. Většina zaměstnanců byla tímto krokem zaskočena a nesouhlasí s ním“.

V další pasáži už plně citujeme ze zaslaného vyjádření.

Člověk na svém místě

Ing. Kohut byl člověk na svém místě. Inteligentní člověk s obrovským přehledem, zapálený pro svou práci, který se zasloužil o to, aby firma prosperovala. Jeho práce, kterou pro TS a.s. vykonával více než 18 let, hovoří za vše. V tomto období dokázal svým vedením firmu posunout značným směrem vpřed a rovněž vybudovat společnosti dobrou image. Tato skutečnost je podložená průzkumy spokojenosti, ve kterých pravidelně dosahujeme kladných ohlasů ve všech sledovaných oblastech, např. údržbě zeleně, komunikací, veřejného osvětlení, městského mobiliáře, pohřebnictví a mnoha dalších. Také fakt, že se do TS a.s. jezdili „inspirovat“ zástupci nejen okolních technických služeb, hovoří za vše.

Pod jeho vedením došlo i k rozvoji samotné firmy, ať už v oblasti vozového parku, revitalizace budov a venkovního areálu společnosti, vybavení společnosti nebo zavedení nových systémů.

Organizace rovněž pravidelně obhajovala certifikáty ISO v oblasti kvality, životního prostředí, BOZP a hospodaření s energií, čímž byla prokázána shoda nejen se systémem, ale rovněž i plnění zákonných požadavků. Nejen tyto audity, ale i další kontroly a audity neshledaly žádná závažná porušení.

Lidský přístup

Velkou předností bylo i vstřícné chování vůči zaměstnancům, kdy měl kdokoli, v případě potřeby, u předsedy představenstva dveře otevřené. Ne vždy bylo vše ve shodě, ale pokaždé se situace vyřešila a bylo nalezeno řešení. Vždy se snažil, aby měli zaměstnanci nejen dobré pracovní podmínky, kvalitní vybavení, dbal na jejich bezpečnost a sociální zabezpečení, ale také se snažil vybudovat příjemnou a přátelskou atmosféru, což v dnešní náročné a stresové době nebylo jednoduché. Rovněž z lidského hlediska dokázal k zaměstnancům přistupovat s pochopením a snažil se jim jejich, mnohdy těžkou, životní situaci ulehčit.

Jsme hrdi, že jsme mohli pod jeho taktovkou vykonávat svou práci a přejeme mu hodně úspěchů do budoucna.

Zaměstnanci TS a.s.