Před vypuknutím nové stavební sezóny Ředitelství silnic a dálnic ČR dnes informovalo, jak se mu postupně formují plány investic v roce 2022. V Moravskoslezském kraji předpokládá provedení oprav za stovky milionů korun, z informací v mapových podkladech však vyplývá, že se bude muset vypořádat i s jednou komplikací na stavbě obchvatu Frýdku-Místku. Došlo tu totiž k významnému sesuvu.

„Správa Ostrava plánuje do roku 2022 přes 20 významných oprav, přičemž jedna z nejdůležitějších už byla zahájena – oprava vítkovických mostů v Ostravě. Zamýšlené opravy silnic a mostů jsou rovnoměrně rozmístěny po celém území,“ sdělil Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic ČR. Z dodaného mapového výčtu vyplývá, že Frýdku-Místku se nejvíce dotýkají plánovaná protihluková opatření v délce 600 metrů, která mají být realizována od dubna do srpna v Hodoňovicích na silnici I/56, navázat by měla ve stejné délce protihluková opatření v Chlebovicích na D48, s předpokládanou realizací do konce roku. V okrese musíme letos počítat s další stavební činností ve Staříči a na Jablunkovsku.

Ředitelství silnic a dálnic samozřejmě pilně pracuje i na výstavbě obchvatu, kde hlásí komplikaci na II. etapě. „Na stavbě se vyskytl rozsáhlý sesuv, který v současné době zhotovitel sanuje. Tato okolnost má za následek nárok zhotovitele na čas a o časovém nároku a novém termínu zprovoznění se momentálně jedná,“ zní oficiální informace z ledna tohoto roku. Je to další proměnná ke konečnému termínu dokončení obchvatu, přitom některé jeho úseky ŘSD původně plánovalo otevřít již do loňských Vánoc. To se kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám nakonec nepodařilo (viz Obchvat jako vánoční dárek nebude).

(Foto, mapy: ŘSD ČR)