Z personální nouze ctnost se snaží udělat frýdecká nemocnice, která avizovala, že „od začátku dubna mění strukturu původního dětského oddělení, které bude i po této restrukturalizaci a změně názvu poskytovat většinu služeb jako doposud, přesto se rodiče a pediatři musí připravit na změny“. Pokud však má být jedním z důsledků změn to, že rodiče budou muset se svými ratolestmi častěji, a to zejména v nočních hodinách, kdy nebude zajištěna pohotovostní služba, vyhledávat pomoc v Třinci, Novém Jičíně nebo v Ostravě (psali jsme zde), těžko veřejnost přijme celkovou vizi a pozitiva, která nemocnice zdůrazňuje.

FMSEZNAM přesto, jak slíbil, dává dnes větší prostor Nemocnici ve Frýdku-Místku, která změny v péči o děti ve své tiskové zprávě popisuje jako restrukturalizaci a modernizaci.

Nemocnice sama vychází z toho, že pobyt dítěte v nemocnici je noční můrou většiny rodičů, protože ti nejenže sami bojují s obavami o zdraví dítěte, ale zároveň musí zvládat stres dítěte z cizího prostředí a ze strachu z lékařských zákroků. Podle ní je proto trendem posledních let přijímat děti do nemocniční péče jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím prostředí nebo při ambulantním docházení. „Medicína postupuje neustále kupředu a mnoho zákroků, které dříve vyžadovaly několikadenní pobyt v nemocnici, je dnes prováděno ambulantně. A v tomto duchu jsme se také rozhodli restrukturalizovat naše dětské oddělení. Chceme minimalizovat stres dětí i rodičů z pobytu v nemocnici a zároveň plánovat veškeré zákroky s maximální efektivitou. Cílem je vzájemné výhodné partnerství mezi zdravotníky, pacienty a jejich rodinami. Od dubna proto budeme poskytovat postupně vybranou specializovanou péči pro děti ambulantní formou,“ vysvětluje probíhající změny v zajištění organizace péče na dětském oddělení primář Miroslav Kobsa.

Transformace dětského oddělení

Samotné dětské oddělení tak má být postupně transformováno na jednotku pro dětské pacienty vyžadující potřebu elektivní péče a tuto péči bude poskytovat především pro pacienty v oboru chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie, ORL a pro pacienty potřebující endoskopická vyšetření či vyšetření a zákroky probíhající v celkové anestézii. Pro zajištění těchto pacientů bude sloužit stávající jednotka intenzivní péče, která je vybavena veškerou moderní zdravotnickou a monitorovací technikou.

V uvolněných prostorách po dětském oddělení bude podle vedení nemocnice postupně vznikat zázemí pro zvažované centrum ambulantních specializovaných pediatrických služeb. „Oddělení projde stavebními úpravami a bude komplexně vybaveno potřebnými zdravotnickými přístroji a prostředky. Provoz bude z velké části digitalizovaný s možností videokonzultací,“ navazuje ředitel Tomáš Stejskal a pokračuje: „Rodiče k nám přivedou děti ráno, a pokud bude plánovaný průběh bez komplikací, odejdou večer společně domů. Zároveň nebudou muset obíhat několik pracovišť kvůli nutnému předoperačnímu či jinému diagnostickému nebo léčebnému vyšetření, vše bude zajištěno na jednom místě včetně vyšetření chronických potíží. Máme k dispozici přístroje pro zobrazovací vyšetření, jako je CT a magnetická rezonance, budeme schopni poskytnout v denním ambulantním režimu infuzní terapii a další léčebnou a ošetřovatelskou péči. Péče o dítě po operačním nebo jiném zákroku provedeném v celkové anestézii bude zajištěna dvouhodinovou monitorací na dospávacím pokoji pod dohledem anesteziologických sester a poté na nově uspořádaném pracovišti dětského oddělení s trvalou přítomností zkušených dětských sester a dostupností lékaře pediatra.“

Celkové změny k lepšímu

jsou v dětské péči těžké

V tiskové zprávě ke změnám v péči o děti se dále píše, že ani po odchodu z nemocnice rodiče nebudou na vše sami. Při propuštění do domácího ošetřování mají dostat kontakt na příslušného odborného lékaře – specialistu nebo nemocničního pediatra, který jim v případě potřeby bude schopen poskytnout konzultaci 24 hodin denně. „Dítě bude muset nějaký čas odpočívat doma a péči přebere jejich praktický dětský lékař,“ plánuje nemocnice.

„Věříme, že všechny tyto změny v oblasti péče o děti přispějí k větší psychické pohodě jak malých pacientů, tak i jejich rodičů, kteří se vyhnou stresu z hospitalizace nebo nekonečného pobíhání po vyšetřeních. Psychika, jak víme, je mnohdy velkým pomocníkem při uzdravování nás všech,“ uzavírá tiskovou zprávu ředitel Tomáš Stejskal. I když jeho vize v současné situaci dává v lecčem smysl, veřejnost mu vyčítá, že se kvůli odchodům lékařů do ní kvůli personální nouzi vůbec dostal a že o část služeb přijde. Lidé jsou na dostupnost zdravotnické péče pro děti velmi citliví a v některých oborech ji ve frýdecké nemocnici postrádají už nyní. Její další omezování tak vnímají velmi nelibě. A protože dětských lékařů je obecně nedostatek, celkové „změny k lepšímu“, na rozdíl od těch dílčích, budou ve zdravotnické péči o děti stále větší problém.