Primátor Petr Korč s exprimátorem Michalem Pobuckým jsou jako dva kohouti, co si chtějí navzájem shazovat hřebínky, a často se neshodnou při procesních záležitostech jednání zastupitelstva. Exprimátor primátora opakovaně upozorňuje na porušování jednacího řádu, ten se zase nerozpakuje vzít si slovo z pozice „řídícího schůze“. Jak ale včera radnice přiznala, jeho skákání do řeči při cupování znaleckých posudků k projednávanému bodu o hotelu Centrum nebylo v pořádku, protože Michal Pobucký podle právníků města „mluvil k věci“.

Zastupitelstvo se konalo 15. prosince a radnice využila téměř celou třicetidenní lhůtu, v níž vypracovávala odpověď na připomínku Michala Pobuckého, který právní odbor vyzval, aby mu dal písemné stanovisko, zdali v daném bodu hovořil k věci, tedy jestli měl primátor Korč právo jej přerušit, nebo ne. Nakonec z toho byla lakonická odpověď „Na základě proběhlé diskuze má právní odbor za to, že RNDr. Pobucký, DiS v rámci projednávaného bodu ,hovořil k věci´.“, kterou kromě vedoucí právního oddělení Karin Kubů řešil i Petr Korč, se kterým byla předem konzultována a který znění dostal na vědomí. V tomto případě si vedení města alespoň odpustilo noticku, že se s právním odborem „ne zcela ztotožňuje“, kterou zavedl náměstek primátora Radovan Hořínek u stanovisek právního odboru města k hotelu Centrum.

O co vlastně šlo

O co na prosincovém jednání šlo? Když se exprimátor Pobucký pustil do rozborky navrhované směny za nemovitosti ve vlastnictví osoby, která figurovala za ANO v dozorčích radách městských společností, vstoupil mu do toho primátor Petr Korč slovy: „Pane Pobucký, já vás asi budu muset v souladu s jednacím řádem upozornit, že byste měl mluvit k věci, a to proto, že vy tady hovoříte o znaleckých posudcích, které hodnotí varianty, které jsme nedoporučili zastupitelstvu ke schválení… Já myslím, že nehovoříte aktuálně k věci.“

„Pane primátore, opětovně vás vyzývám, abyste dodržoval jednací řád a neskákal mi do řeči. Znalecké posudky jsou přílohou materiálu, který právě projednáváme. Vy mi chcete odebrat možnost diskutovat k materiálu, který jste mi vy sami poslali? No to je neuvěřitelné. Pan náměstek Hořínek vytvoří materiál na 298 stran, má asi deset různých příloh, několik dodatků. Já si věnuju svůj soukromý čas, ve svém volném čase to prostuduju, mám připomínky, chci vám je sdělit, chci vás upozornit na to, že mícháte hrušky s jabkama v těch posudcích, protože porovnáváte cenu obvyklou s cenou tržní a dokud nebude…, neskákejte mi do řeči, pane primátore, prosím, …dokud nebude jasno v tom, co má cenu obvyklou a jaká je, v jaké výši, tak těžko můžeme něco navrhovat…,“ reagoval Michal Pobucký, než jej primátor Korč znovu důrazně přerušil.

„Já jsem řídící schůze a odpovídám za to, abychom hovořili k věci. Já jsem vás pouze upozornil, že hovoříte o materiálech, které jsme nedoporučili ke schválení, a komentujete materiály, za které je odpovědný ten soudní znalec, pokud o tom hovoříte. My neschvalujeme posudky, za ty posudky je někdo zodpovědný, podepsal je a dal tam kulaté razítko. Ale pokud chcete hovořit další dvě hodiny, prosím, já jsem vás upozornil, že asi většina zastupitelů by velice ráda věcně projednala tento bod a došla ke hlasování,“ přivlastnil si právo na mikrofon znovu primátor Korč.

„Pane primátore, opětovně vás vyzývám, abyste dodržoval jednací řád, protože mi skáčete do řeči. Jak může někdo nemluvit k věci, když komentuje materiál, který jste mu dali? To je neuvěřitelné. Poprosím vedoucí právního odboru, aby k tomu písemně dala právní stanovisko, zdali hovořím k věci, nebo ne. To je jednoznačně jasné. Vy jste předložili tento materiál a já vám stranu po straně rozebírám. Že jste si vybrali na poslední chvíli nějakou variantu, to je vaše rozhodnutí, ale zastupitelé jsou ti poslední, kteří o tom mají rozhodnout ve finále. A hlavně, vy vůbec nerozumíte a nechápete ty věci, které se vám tady snažím sdělit, že ty znalecké posudky nemůžete porovnávat jednu cenu s druhou, protože byly dělány různými metodami. A to je špatně,“ vydobyl si další minuty pro sebe Michal Pobucký. A dnes má potvrzeno, že právem. Zvlášť když se následně postupně hlasovalo o všech předložených variantách, tedy i o těch, které primátor Korč nechtěl rozebírat.

Foto: zdroj www.youtube.com – 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku (15. prosince 2021)