Vyplňte žádost, k níž musíte doložit snímek pozemkové mapy se zákresem umístění minizahrádky, s nímž musí souhlasit nadpoloviční většina obyvatel domu, což musíte doložit před podpisem nájemní smlouvy, současně popište, jak by minizahrádka měla vypadat, aby pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství vše posoudili a mohli jste ji na základě smlouvy s městem založit. Pak ji realizujte a předložte účty k nákladům, které jste s pořízením minizahrádky měli, a město vám je formou darovací smlouvy proplatí. Tedy maximálně do tisícovky. Jdete do toho?

Město stále tápe s podporou minizahrádek, které jsou hezkou položkou ve volebním programu, ale nepotkávají se s realitou. Loni dokonce věřilo, že se ujmou vyvýšené záhony v sídlištní zástavbě, na nichž budou občané pěstovat zeleninu nebo drobné bobulovité ovoce, a za typizované dřevěné kontejnery ještě zaplatí městu až 800 korun ročně a budou mít za ně odpovědnost. Nynější obrysy spolupráce města s občany na zvelebování okolí jejich bydliště a veřejného prostoru, opět s vyčleněným rozpočtem 300 tisíc korun, nevypadají o moc lépe. Při plánování minizahrádky je totiž podle radnice ještě potřeba dodržet, aby netvořila překážku při kosení trávníku, v němž kromě stromů nejsou možné solitérní výsadby. Minizahrádka navíc nesmí být oplocená a žadatel musí rostliny sázet přímo do země, s výjimkou typizovaných beden, které poskytne město.

Nestojí to za to

S jakou odezvou se avizovaná podpora minizahrádek ze strany města nejspíš setká, velmi dobře shrnuje příspěvek na facebooku města: „Myšlenka je to moooc hezká, spousta jednotlivců udržuje v okolí našeho bydliště (Malý Koloredov) minizahrádky už teď. Co je ale naprostým výsměchem, je výše příspěvku 1000 Kč. Každý, kdo už minizahrádky udržuje, ví, kolik je za tím práce, kolik stojí rostlinky, hnojivo, zálivky atd., natož čas na „sepsání žádosti o příspěvek“ plus administrace na jeho proplacení a největší kámen úrazu sehnání „nadpoloviční souhlasné většiny obyvatel domu. To jsou časové a materiální náklady, které nikdo za 1.000Kč dělat nebude a raději si minizahrádku budeme udržovat opět čistě na vlastní náklady bez příspěvku města. Raději se člověk dvě hodiny hrabe v hlíně než dvě hodiny řešit papír, úřady. Za mne čistý populismus, výkřik do tmy. Návrh řešení – připravte to projektově, jde o pozemky města, které ve vlastním čase a na vlastní náklady zkrášlují lidé bydlící v jejich okolí. Nechte si od zájemců předložit „plán a rozpočet“, ať se zamyslí, kolik je realizace a údržba minizahrádek opravdu ročně stojí, a potom zvažte, které plány/projekty podpoříte například do výše 75 % skutečných výdajů. Tomu říkám motivace a zapojení obyvatel.“

Navzdory tomu, že se jedná o kritiku konstruktivní, nabízející zainteresovaný pohled na věc i možné řešení, město reaguje na jiný názor jako vždy odzbrojujícím způsobem. Náměstek primátora Radovan Hořínek (ANO) zbytečně nadsazuje a hovoří o tom, co nikdo netvrdil a v čem není smysl, než aby podporu minizahrádek opravdu smysluplnou udělal. „Dobrý den, smysl není v tom najímat si občany na budování minizahrádek. Smyslem není megalomanská akce. Smyslem není vytvářet pracovní místa. Smyslem není planýrovat hektary městských pozemků. Je to doplňková možnost a nabídka města se symbolickým příspěvkem,“ nechal se slyšet náměstek Hořínek, který vychází alespoň z jednoho správného předpokladu, „že to lidé dělají rádi a taky (alespoň z části) pro sebe“.