Sviadnovská společnost Lumius, spol. s r.o. včera oznámila, že je nucena ukončit dodávky elektřiny a plynu. Stala se tak dalším dodavatelem, který neustál vývoj cen na trhu s energiemi. I když v porovnání s Bohemia Energy se jedná o malou rybu, její regionální působnost udělá vrásky dalším místním lidem, kteří musí urychleně hledat nového dodavatele, aby nebyli odkázáni na dodavatele poslední instance s vyššími ceníky.

Většina lidí sice už ví z předchozích medializovaných případů, že jim teď uprostřed zimy nehrozí přerušení dodávek, ale současně je jim jasné, že tzv. dodavatel poslední instance ze zákona, který jim elektřinu či plyn zajistí, není nic cenově výhodného, a měli by si v co nejkratším možném čase zajistit přechod k novému dodavateli v řádném režimu.

Vybízí je k tomu i samotná společnost Lumius, která se zákazníkům omlouvá s tímto odůvodněním: „K tomuto rozhodnutí společnost přiměla přetrvávající bezprecedentní situace na velkoobchodních trzích s energiemi, která je tak turbulentní, že vývoj se nedá předvídat. Cena obou komodit v posledních šesti měsících stoupla mnohonásobně (plyn osminásobně, elektřina šestinásobně). I přesto, že společnost činila všechny nezbytné kroky k zajištění dodávek pro své zákazníky, vývoj trhu i stále se zvyšující nároky na finanční zajištění obchodování naší společnosti již nadále neumožňuje pokračovat v dodávkách.“

Firma se na svých stránkách poměrně přehledně vypořádává s nejčastějšími dotazy, které u klientů mohou nyní nastat, také ohledně konečného vyúčtování, přeplatků, SIPO a podobně. Problematice zkrachovalých dodavatelů energií se věnuje na svém webu Energetický regulační úřad.

Zde snad jenom připomeneme, že dodavatel poslední instance (DPI) je nástrojem, který chrání spotřebitele v případě úpadku jakéhokoliv dodavatele energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového řádného dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení. I pokud měli s původním dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ta v rámci DPI již neplatí.