Včera bylo pozdě. Takto upozorňuje hejtman Ivo Vondrák ministra zdravotnictví Vlastimila Válka na nutnost řady kroků k tomu, aby mohl i do budoucna fungovat systém primární péče o děti, aniž by zkolaboval, a navrhuje přijetí systémových změn za účelem zlepšení dostupnosti primární zdravotní péče pro děti a dorost. FMSEZNAM dnes přibližuje obsah dopisu, který byl reakcí na vynucené změny v péči o děti ve frýdecké nemocnici.

„Uprchlická krize spojená s válkou na Ukrajině akcentuje a zároveň akceleruje dlouhodobé problémy spojené s poskytováním zdravotní péče dětem, respektive obecně osobám mladším 18 let. V uplynulých dvou letech jsme se potýkali s onemocněním COVID-19, které odvedlo naši pozornost od jiných problémů, které zdravotnictví na poli péče o dětské pacienty již předtím sužovaly,“ oslovuje hejtman Ivo Vondrák ministra a připomíná, že nedostatek praktických lékařů pro děti a dorost se už zdaleka netýká jen odlehlých oblastí, ale v podstatě celého území republiky.

„Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost či Odborná společnost praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně opakovaně upozorňovaly jak na přetíženost stávajících praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD), tak zejména na možný budoucí totální kolaps systému primární péče o děti a dorost v ČR vzhledem k demografickému vývoji populace PLDD, z nichž velká část byla již v té době v důchodovém či předdůchodovém věku. Tato jejich obava se zejména v posledních třech letech začala nebezpečně naplňovat,“ upozorňuje hejtman a přidává statistiku ze severní Moravy, kde svou praxi bez náhrady ukončilo dvanáct PLDD, kdežto novým bylo vydáno oprávnění pouze ve čtyřech případech. A právě proto má zdejší krajský úřad ve svém archivu 5982 karet dětských pacientů, kteří nemají svého registrujícího PLDD.

Zbytečná dvoukolejnost vzdělávání pediatrů

Podle hejtmana Vondráka nedostatku PLDD přispívá i aktuální nekoncepční dvoukolejnost systému vzdělávání nemocničních a ambulantních pediatrů, kdy zcela nelogicky si jejich specializované způsobilosti nejsou rovny. „Nemocniční pediatr se specializovanou způsobilostí v oboru Dětské lékařství nemůže automaticky poskytovat primární pediatrickou péči, protože nemá specializovanou způsobilost v oboru Praktický lékař pro děti a dorost, a naopak. Přitom je to PLDD, kdo posílá dítě do nemocnice na dětské oddělení, když je mu potřeba poskytnout komplexnější zdravotní péči. Nemocniční pediatři tudíž nemají žádnou motivaci vypomáhat v ambulantním sektoru, když by kvůli tomu museli, i přes atestaci v oboru Dětské lékařství, navíc absolvovat několikaměsíční kvalifikační kurz na PLDD,“ popisuje nelogický stav hejtman.

Lékařská pohotovostní služba

V dopise ministrovi se rovněž zmiňuje, že Moravskoslezský kraj opakovaně upozorňoval na stupňující se problémy se zajištěním lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“), v důsledku neochoty PLDD se na jejím zajištění adekvátně podílet, a zároveň na absenci efektivního způsobu vymáhání této jejich povinnosti dané jim zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

„V rámci stávajícího systému veřejného zdravotního pojištění a kapitačních plateb neexistuje žádný motivačního faktor, ať už pozitivní, či negativní, který by přiměl PLLD k tomu, aby na zajištění LPS participovali. Přitom pokud by každý PLDD v České republice odsloužil na LPS v průměru dvě služby ročně, byla by LPS pohodlně zajištěna. Jistě chápete, pane ministře, že současný trend je dlouhodobě neudržitelný,“ upozorňuje hejtman.

Promrhaná koncepce

Ivo Vondrák v dopise připomíná, že už v roce 2019 vydalo ministerstvo zdravotnictví Koncepci změn primární péče v ČR, která hovořila mimo jiné o posílení kompetencí praktických lékařů, o sdružených praxích, o změnách ve financování, nebo navrhovala řešení nežádoucí dvoukolejnosti systému vzdělávání pediatrů. Dále obsahovala návrhy změn v systému lékařské pohotovostní služby.

„Máme za to, že v současné době, poznamenané uprchlickou vlnou a velkým množstvím dětských pacientů z Ukrajiny, je posílení dětské LPS jediným způsobem, jak alespoň částečně kompenzovat nedostatek dětských praktických lékařů, respektive jejich přetíženost, a to v relativně krátkém časovém horizontu. Nicméně zmíněná koncepce nikdy nebyla uvedena v život a vše je stále nastaveno stejně jako v roce 2011, kdy vstoupil v platnost současný zákon o zdravotních službách,“ zní stanovisko kraje, který zdůrazňuje, že za těch 11 let se situace dramaticky změnila a na tyto změny je nutné reagovat. „Je potřeba, aby ministerstvo zdravotnictví urychleně provedlo aktualizaci koncepce, aby byly provedeny systémové změny v úhradách primární péče na úrovni kapitačních plateb, změny ve směru k obligatorní participaci PLDD na zajištění LPS atd. Kroků nutných k tomu, aby mohl systém primární péče o děti fungovat i do budoucna a nezkolaboval, je nutné udělat celá řada. Především je ale nutné, pane ministře, s těmito kroky začít okamžitě, protože už včera bylo pozdě,“ naléhavě vybízí v závěru dopisu hejtman kraje Ivo Vondrák.

Dopis na ministerstvo odešel v den konání tiskové konference 6. dubna, kdy krajský úřad coby zřizovatel Nemocnice ve Frýdku-Místku uspořádal tiskovou konferenci k tématu omezení provozu dětského oddělení a pohotovosti, které podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Martina Gebauera (ANO) bylo zneužito k politickému boji a vyvolávání vášní a strachu mezi obyvateli (psali jsme zde). Do Velikonoc ještě ministerstvo na tento dopis neodpovědělo.