Jakkoliv se snaží především primátor Petr Korč (Naše Město) přesvědčovat, že ve městě po převratu na radnici už bude všechno sluníčkové a opakovaně všude zdůrazňuje, že se členové nové koalice složené i ze zcela antagonistických stran „dokážou domluvit“ (ačkoliv zrovna to občané nemusí vnímat jako bonus), jeho obrázek nekonfliktního týmu, který umí „lidsky dosáhnout dohody“, dostal při praní špinavého prádla přímo na zářijovém zastupitelstvu docela výraznou šmouhu.

Trhlina ve schopnosti „se domluvit“ se objevila poté, co Marcel Sikora (KDU-ČSL) upozornil na to, jak nová koalice není schopna vybrat nového ředitele městských jeslí. Ten se přitom začal vybírat s dostatečným předstihem prakticky už od srpna loňského roku, protože se vědělo, že stávající ředitelka bude k 1. lednu končit. V listopadu proběhlo první výběrové řízení, komise se ale jednomyslně usnesla, že žádný z uchazečů neprokázal alespoň minimum požadovaných znalostí.

„V březnu jsme pak vyhlásili nové výběrové řízení na ředitele jeslí, ale 16. března jsem byl odvolán, takže 30. března už materiál předkládal nový náměstek Juriček. Termín pro podávání přihlášek byl do 16. 4., ale asi se nikdo nepřihlásil, protože 13. 4. rada města termín prodlužuje do 31. 5. Přišlo devět přihlášek, ale výběrové řízení se uskutečnilo až 21. 7., až dva měsíce po uzavření přihlášek, takže by mě zajímalo, proč tam byla tak velká prodleva. Pak z devíti osob přišlo jen pět a komise opět nevybrala žádného uchazeče, přičemž na zápise chybí podpis náměstka Míčka a já bych chtěl vědět proč. Opět po dvou měsících se 7. 9. znovu vyhlašuje výběrové řízení – zase prodleva a mě by zajímalo, proč jesle, výkladní skříň našich příspěvkových organizací, stále nemá ředitele,“ tázal se bývalý náměstek pro sociální oblast Marcel Sikora.

Když nový náměstek Igor Juriček (Piráti) reagoval, že „lidé odjížděli na dovolenou a že čekali na pana Míčka, až se vrátí z dovolené skoro tři týdny“, spustil se hurónský smích a následně i stavidla lehce zatuchajícího rybníčku. Igor Juriček totiž popuzeně propálil, jestli otázka nemá spíše znít, proč nebyl vybrán kandidát KDU-ČSL, který se výběrového řízení účastnil. Na vlně rozhořčení se však svezl i náměstek Jakub Míček (ANO): „To je vrchol. Sociálka nebyla schopna najít termín. Dovolenou jsem si s dovolením vybral a dál se nedělo nic, protože jsem nepodepsal zápis, který neodpovídá průběhu jednání, není pravdivý. Viděl jsem kvalitního kandidáta, pokud zbývající čtyři členové komise ne, tak ať si to podepíšou, ale dnes vede jesle člověk, který neprošel výběrovým řízením, bylo dokonce řečeno, že nesplňuje ani minimální požadavky na to, aby je mohl vést. Prý to na dobu dočasnou není problém, ale ta by se neměla překlenovat lidmi, kteří nesplňují ani minimální požadavky. Prodlevy nebyly způsobeny mnou. Nejste schopni vybrat ředitele jeslí. Neházejte to na mě, to je vrchol. Jesle jsou ve vaší kompetenci,“ zlobil se Jakub Míček. „Nikdo na vás nic nehází. Bylo naprosto jasné, že někdo čekal, že komise vybere kandidáta za KDU-ČSL, Richarda Žabku, to je ten kandidát. Pokud někdo chtěl, aby jesle vedl přímo zvolený kandidát za KDU-ČSL, tak to měl udělat v době, kdy byl ještě náměstkem,“ bránil se Igor Juriček. Na něj však reagoval i druhý náměstek za ANO Radovan Hořínek. „Na poradě vedení jste sám připustil, že byl nejlepší, to je pak těžko. Prosazovali jsme jej právě proto, ne z důvodu politické příslušnosti. Navíc je člen opozice, těžko se může jednat o nějaké trafikantství, a když slyším, že je nejlepší, proto jsme se přikláněli jmenovat tohoto uchazeče,“ snažil se všechny v sále Radovan Hořínek přesvědčit, že ANO nepotřebuje mít prostřednictvím míst v dozorčích radách městských společností, případně dalšími placenými pozicemi, pojištěny záložní hlasy nebo osoby připravené naskočit do vedení města právě za Piráty. „Jsem docela klidný člověk, ale to mě trošku nadzvedlo. Že mi někdo podsouvá, že měl dopředu vyhrát kandidát za nás. Nebudeme přece selektovat, kdo je v jaké straně, to už tady kdysi bylo,“ pokračoval s odvážnými prohlášeními i Marcel Sikora, ve světle toho, jak se frýdecko-místecká politika, lidovce nevyjímaje, ve stranickém škatulkování a ostrakizování (minimálně KSČM a SPD) přímo vyžívá. „Richard Žabka má právo se přihlásit. Dva roky vedl sociální odbor, řídil příspěvkovou organizaci města, zkušenosti má dostatečné,“ dokázal alespoň srozumitelně vysvětlit kompetenci svého stranického kolegy – zastupitele.