V okrajových částech města – v Chlebovicích, Zelinkovicích a Skalici – naplno běží výstavba kanalizační sítě, v některých úsecích už je po zimě zřejmé, co bude nutné na místních komunikacích udělat pro „uvedení do původního stavu“, jinde obyvatelé ještě musí přežít veškeré nesnáze s výstavbou spojené, například pro lidi i vozidla nepříjemné blátivé úseky.

„Je třeba si uvědomit, že výstavba kanalizace je jedna z nejnáročnějších staveb, velmi stresující pro občany i pro zhotovitele,“ podotýká náměstek primátora pro investice Jiří Kajzar, jenž má za sebou obhlídku ve Skalici, která dala odpověď na to, jak se výstavba podepsala na místních komunikacích i jestli se s vytěženou zeminou nakládá co nejhospodárněji. „Musíme v této chvíli řešit vícepráce spojené se skládkováním a škody, které způsobuje těžká technika na komunikacích. Cesty v okrajových částech většinou nejsou příliš kvalitní a nevydržely ten nápor, takže se musí dát do pořádku. A podle současných norem se na to musí jít trochu jinak, než jak byly stavěny v dobách minulých,“ vysvětluje Jiří Kajzar, kterého těší, že oproti zasmluvněným přípojkám přibývají i další zájemci. „Je potěšující, že se objevují další požadavky na napojení. Část obyvatel nevěřila, že se tak náročný projekt podaří přivést k realizaci, protože o kanalizaci se mluvilo velmi dlouho bez žádaného výsledku. Nyní ale už nikdo nepochybuje, že se kanalizaci podaří vybudovat, a také si už všichni zřejmě naplno uvědomili, že s novým zákonem jim hrozí sankce, pokud s odpadními vodami budou nakládat jako dosud. Ale právě proto, abychom jim ulehčili zákonu vyhovět, pustili jsme se do tak finančně náročného projektu, kdy lidem přispíváme i na jejich připojení, protože máme za to, že kanalizace v této době opravdu patří mezi základní technickou infrastrukturu, kterou město musí mít,“ uzavřel náměstek Kajzar.