Historická budova Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí na Náměstí čp. 3 prochází celkovou rekonstrukcí. Objekt je zapsán do seznamu kulturních památek České republiky, takže rekonstrukce probíhá pod bedlivým dohledem památkářů.

„V předešlých letech byl zjištěn havarijní stav dřevěné stropní konstrukce a části krovu, dožilost střešní krytiny, vlhkost podlah a některých obvodových zdí, a proto započaly projekční práce na dokumentaci rekonstrukce budovy. Od září minulého roku probíhají stavební práce, které mají za cíl tyto nedostatky odstranit, a ochránit tak celou kulturní památku na další desetiletí,“ uvedla tajemnice městského úřadu Renata Šigutová s tím, že doposud byla opravena střešní krytina a krovy nad administrativní částí městského úřadu, dále dřevěné stropní konstrukce, podlahy v obou podlažích, z velké části byly vyzděny nové příčky v druhém podlaží, kdy stávající musely být z důvodu původního chybného založení vybourány. „Byly vyzděny repliky historických komínů sloužící k odvětrávání vlhkosti podlah. Uvnitř budovy aktuálně probíhají práce na rozvodech elektřiny, zednické opravy vnitřních omítek, úpravy sociálních zařízení a topného systému, také byla vyměněna poslední část starých oken. Dále se bude staticky zajišťovat historická prasklá klenba nad vstupní chodbou, zednické práce uvnitř budovy, oprava venkovních omítek a soklu, nátěr fasády a oprava krovů a střech nad Janáčkovou síní a přilehlou přístavbou,“ doplnila Renata Šigutová.

Celková rekonstrukce je velmi rozsáhlá, v průběhu realizace je potřeba operativně řešit spoustu technických problémů, které v převážné většině případů vedly k změnám navržených postupů prací a materiálů v dokumentaci stavby, po kompletním odkrytí stávajících konstrukcí. Specifikace díla v dokumentaci byla stanovena mimo jiné z realizovaných sond do stávajících konstrukcí, jejichž realizace se uskutečnila v omezeném rozsahu za plného provozu úřadu.

Rozpočtové náklady na tuto investici jsou aktuálně vyčísleny na zhruba 16,5 milionu bez DPH, financování je řešeno převážně z vlastních prostředků města.

Administrativní část objektu bude pro zpětné nastěhování městského úřadu dokončena do 30. listopadu tohoto roku. Oprava střešních konstrukcí a krovů nad Janáčkovou síní a navazující přístavbou by měla pokračovat do května 2022. „Přes všechny komplikace, se kterými se v průběhu rekonstrukce musíme vypořádat, se již nyní těšíme, až novotou skvoucí budova radnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí bude opět sloužit svému účelu a bude ozdobou centra a novou dominantou našeho města,“ uzavřela tajemnice Renata Šigutová.