Správa železnic informovala, co přinese obyvatelům beskydských obcí Stavba „Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) – Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice“, která je druhou etapou elektrizace tratě 323 Ostrava – Valašské Meziříčí a plynule navazuje na první etapu „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek“.

Realizace první etapy se předpokládá mezi lety 2024 a 2027, druhá etapa naváže v letech 2027 až 2029. Druhou etapu je možné realizovat teprve po dokončení první, neboť obě stavby spolu velmi úzce souvisí.

Stavba Revitalizace zajistí celkovou rekonstrukci železničního svršku a spodku, elektrizaci, rekonstrukci zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých zařízení. V celé řešené oblasti druhé etapy bude aplikován jednotný evropský vlakový zabezpečovací systém – ETCS.

V úseku Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí bude upraveno směrové vedení trati v oblasti mostu přes řeku Ostravici u Pržna, což umožní zavedení vyšší traťové rychlosti na celém souvislém úseku. V úseku se dnes nachází 11 přejezdů, které jsou zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Nově budou všechny zachované přejezdy vybaveny světelnou signalizací se závorami.

V úseku Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm již proběhla v roce 2016 rekonstrukce železničního svršku a spodku, připravovaná stavba Revitalizace zde proto naváže elektrizací a modernizací technologických zařízení. Také v tomto úseku budou všechny zachované přejezdy vybaveny světelnou signalizací se závorami.

Na úseku z Frýdlantu nad Ostravicí do Ostravice proběhne rekonstrukce železničního svršku a spodku, který s výjimkou lokálně upravovaných přejezdů a železniční stanice Ostravice prošel obnovou v roce 1980. Rekonstrukce umožní zavedení rychlosti do 80 km/h s lokálními propady v obloucích malých poloměrů. Směrové vedení bude převážně zachováno stávající, u třech oblouků je navrhována optimalizace směrového vedení tak, aby rychlost neklesla pod 60 km/h. Osa optimalizované koleje při tom neopouští drážní pozemek, takže se občané nemusí bát o své pozemkové nároky. Šíře drážního pozemku je rovněž dostatečná pro umístění podpěr trakčního vedení, které se situují ve vzdálenosti 2,5 až 3 metry od osy koleje.

Rekonstrukcí dále projdou všechny železniční zastávky v úseku. U železniční stanice Ostravice bude v prostoru mezi silnicí I/56 a kolejištěm v místě ukončení kolejí zřízeno kapacitní parkoviště, které bude sloužit uživatelům železniční dopravy i návštěvníkům CHKO Beskydy. Navrženo je dále zrušení osmi přejezdů v úseku a jejich náhrada novou nebo upravenou silniční komunikací. Všechny zachované přejezdy budou vybaveny světelnou signalizací se závorami. Rekonstruovaná infrastruktura umožní splnit dopravní model, který je dlouhodobě sledován Moravskoslezským krajem. Cestovní doba se u vlaků osobní dopravy z Ostravy-Kunčic do Ostravice zkrátí z 50 minut na 29 minut u spojení s přestupem ze spěšného vlaku na osobní vlak ve Frýdlantu nad Ostravicí, resp. na 40 minut u osobního vlaku bez přestupu. Pro relaci z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm dojde ke zkrácení z 62 minut na 31 minut.